DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI GODZINA PO GODZINIE [OFICJALNE WYDARZENIA]

Warszawa, 11.11.2016. Prezydent Andrzej Duda (L) odznaczy³ Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktorkê Ma³gorzatê Ko¿uchowsk¹ (P). Prezydent Andrzej Duda w dniu Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. wrêczy³ w Belwederze odznaczenia pañstwowe osobom zas³u¿onym w s³u¿bie pañstwu i spo³eczeñstwu. (mo/doro) PAP/Marcin Obara

Dzień Niepodległości – oficjalne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w Państwie, ale także wiele większych i mniejszy marszów. Zapraszamy do śledzenia naszych relacji na żywo.

Sarkofag Józefa Piłsudskiego w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.
Sarkofag Józefa Piłsudskiego w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w Katedrze Wawelskiej w Krakowie.

16:55 : Premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczą w piątek w zorganizowanych przez to ugrupowanie obchodach Święta Niepodległości w Krakowie. Uroczystości organizowane przez PiS rozpoczęły się przed godziną 17 mszą św. w Katedrze na Wawelu.

W mszy św. biorą udział ministrowie rządu, a także m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicemarszałek Ryszard Terlecki oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

16:30 : Dyplomaci z ambasady RP w Kijowie złożyli wieńce przed tablicą i krzyżem upamiętniającym uczestników powstania styczniowego, którzy byli więzieni i zginęli w twierdzy Krzywa Kaponiera w stolicy Ukrainy.

15:40 : Ul. Św. Marcina przeszedł tradycyjny korowód, liczący kilkaset osób, wśród których byli szczudlarze, dudziarze, kuglarze, akrobaci, performerzy oraz muzycy. Zwieńczeniem korowodu było przekazanie św. Marcinowi symbolicznych kluczy do bram miasta przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Poznañ, 11.11.2016. Barwny korowód rozpocz¹³, 11 bm. obchody imienin ulicy Œwiêtego Marcina w Poznaniu. Tysi¹ce poznaniaków wziê³o udzia³ w paradzie, œwiêtuj¹c równie¿ w ten sposób dzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci. Korowodowi aktorów w tradycyjnych strojach, kuglarzy, szczudlarzy, rekonstruktorów historycznych oraz przedstawicieli poznañskich Bambrów i organizacji charytatywnych przewodzi³ na bia³ym koniu Œwiêtego Marcina, który po dotarciu przed poznañski Zamek otrzyma³ od prezydenta Poznania Jacka Jaœkowiaka klucze do bram miasta. (cat) PAP/Jakub Kaczmarczyk
Barwny korowód rozpoczął obchody imienin ulicy ŚŒwiętego Marcina w Poznaniu.

Poznañ, 11.11.2016. Barwny korowód rozpocz¹³, 11 bm. obchody imienin ulicy Œwiêtego Marcina w Poznaniu. Tysi¹ce poznaniaków wziê³o udzia³ w paradzie, œwiêtuj¹c równie¿ w ten sposób dzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci. Korowodowi aktorów w tradycyjnych strojach, kuglarzy, szczudlarzy, rekonstruktorów historycznych oraz przedstawicieli poznañskich Bambrów i organizacji charytatywnych przewodzi³ na bia³ym koniu Œwiêtego Marcina, który po dotarciu przed poznañski Zamek otrzyma³ od prezydenta Poznania Jacka Jaœkowiaka klucze do bram miasta. (cat) PAP/Jakub Kaczmarczyk

15:20 : Minister Wojciech Kolarski odczytał list od Prezydenta RP do zgromadzonych na Marszu Niepodległości. Pragnę, aby dobre uczucia i przesłanie dzisiejszego święta towarzyszyło nam każdego dnia – napisał Prezydent RP.

fot. Twitter/wkolarski
Minister Kolarski z kancelarii prezydenta RP. fot. Twitter/wkolarski

14:30 : Złożenie wieńców pod tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu w Budapeszcie. Organizatorem uroczystości było stowarzyszenie im. Bema.

Wieńce pod tablicą poświęconą Piłsudskiemu złożyli przedstawiciele Polonii – w tym Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech i samorządów polskich w Budapeszcie – oraz polscy dyplomaci: charge d’affaires ambasady Polski Michał Andrukonis i pełnomocnik dyrektora Instytutu Polskiego Jarosław Bajaczyk.

14:15 : Niech Bóg błogosławi naszą wolną, niepodległą i suwerenną Ojczyznę – taki wpis pojawił się na portalu Twitter na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta RP.

fot. Twitter/prezydentpl
fot. Twitter/prezydentpl

14:00 : Radosnego przeżywania dnia 11 listopada, z pełną świadomością wielkiej wartości, jaką jest Wolna Polska – takie życzenia złożył Polakom w kraju i za granicą Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Dzisiaj, 98 lat później, wspominamy wszystkich bohaterów, także tych bezimiennych, dziękując im za to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnej Rzeczypospolitej. Pamiętajmy jednak, że – jak uczy nas historia – niepodległość nikomu nie jest dana raz na zawsze – ciągle trzeba o nią dbać i zabiegać. To jest nasze wielkie patriotyczne zobowiązanie – dodał marszałek.

14:00 : Po uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego Prezydent RP Andrzej Duda przeszedł pieszo do Pałacu Prezydenckiego. Po drodze rozmawiał z uczestnikami obchodów Święta Niepodległości.

W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podejmie członków korpusu dyplomatycznego oraz zaproszonych gości: przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji kombatanckich, młodzieżowych, a także polityków i działaczy samorządowych.

13:30 : W uroczystościach w Bydgoszczy udział bierze wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki.

fot. Twitter/MON_GOV_PL
fot. Twitter/MON_GOV_PL

13:05 : Kwiaty pod grobem nieznanego żołnierza złożyli: Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wicemarszałek Maria Koc, Premier Beata Szydło wraz z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, Piotrem Glińskim i ministrem Witoldem Waszczykowskim, ministrowie Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Mariusz Kamiński, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, a także przedstawiciele kombatantów.

Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda, Marek Kuchciñski, Ma³gorzata Sadurska

13:00 : Prezydent Andrzej Duda zaapelował o wspólne prace na przygotowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Wierzę, że już w 2017 roku, ale przede wszystkim w 2018 roku moglibyśmy razem pójść ku czci niepodległej, suwerennej Polski – zaapelował Andrzej Duda.

12:55 : Głęboko wierzę, że patrzą na nas z niebios Ci, którzy o tę niepodległość walczyli patrzą na nas z góry. Jestem przekonany, że nie chcieliby żebyśmy szli w różnych marszach tylko dlatego, że są one uwarunkowane politycznie. – dodał Prezydent RP.

12:45 : Spełniło się marzenie wszystkich tych, którzy mieszkali za granicą i na ziemiach zagarniętych przez zaborców. Polska wstała ze zgliszczy biedna i zniszczona, ale wolna i niepodległa. – powiedział prezydent Andrzej Duda po uroczystym przekazaniu wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

12:30 : Polacy obchodzą Święto Niepodległości także w Wilnie. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu na Rossie, gdzie spoczywa serce Piłsudskiego. Hołd marszałkowi oddali przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej, polskich organizacji społecznych, partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, a także kombatanci, szkoły polskie i harcerze.

Duma z naszej przeszłości, osiągnięć naszej kultury, wierności polskim tradycjom i wartościom przechowywana przez pokolenia Polaków jest tym, co nasz łączy. – powiedział Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Andrzej Duda, Beata Szyd³o

12:00 : Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego dokonała się uroczysta zmiana wart. W uroczystości uczestniczy prezydent Andrzej Duda oraz przedstawiciele władz państwowych i kościelnych, m.in. premier Beata Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Andrzej Duda
fot. PAP

11:49 : Generał Ryszard Kukliński był wielką postacią naszej historii, był rycerzem naszej niepodległości.  – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości w Belwederze.

Prezydent Polski wręczył pośmiertną nominację generalską dla płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Jarosław Kaczyński
fot. PAP

11:37 : Zdawanie się na innych jest zawsze wielkim błędem; trzeba działać w Polsce, umieć w kraju odnosić sukcesy. Musimy pamiętać o jednym: Polska nie powstałaby, gdyby nie czyny Polaków. Nie powstałaby w wyniku działań innych. – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński po złożeniu wieńca pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

11:26 : Polacy byli torturowani, mordowani, wywożeni, a jednak cały czas dążyli do wolnej Polski. Przez 123 lata zginęło tysiące naszych rodaków, często była to walka beznadziejna, która często kończyła się tragicznie dla rodzin, konfiskatami majątków, tak jak to było, choćby po powstaniu styczniowym, ale to była walka, której Polacy nigdy nie przerywali. – powiedział Prezydent Polski Andrzej Duda na uroczystości wręczania odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktorkę Małgorzatę Kożuchowską.
Prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski aktorkę Małgorzatę Kożuchowską.

11:00 : W Belwederze rozpoczęła się uroczystość podczas której prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe. W uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych udział biorą m.in. premier Szydło, marszałkowie Sejmu i Senatu, wicepremier Piotr Gliński, wicepremier Mateusz Morawiecki, szef BBN Paweł Soloch, szef MON Antoni Macierewicz oraz ministrowie w kancelarii prezydenta.

ŚŒwiątynia Opatrznoœci Bożej
fot. PAP

9:00 : W Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się uroczysta msza święta z Aktem Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. Mszy przewodniczył będzie prymas Polski, abp. Wojciech Polak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here