Fiskus nie może ścigać znajomych podatnika. „To niezgodne z konstytucją”. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiada wojnę skarbówce

Przyznanie fiskusowi prawa do tzw. skargi pauliańskiej, dzięki której może on dochodzić zobowiązań podatkowych od podmiotów innych niż podatnik jest niegodne z konstytucją – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej RPO napisano, że Rzecznik złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie stosowania przez organy podatkowe regulacji cywilnoprawnej, jaką jest skarga pauliańska, do dochodzenia zobowiązań podatkowych.

Obecnie fiskus może wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko osobie, która np. otrzymała nieruchomość w drodze darowizny od podatnika, mającego zaległości podatkowe. Po tym, jak organ uzyska korzystny dla siebie wyrok stwierdzający bezskuteczność darowizny, może prowadzić postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Taką interpretację dopuszcza obecnie ujednolicona i utrwalona praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, pomimo tego, że regulacje podatkowe w tym zakresie milczą.

„Rzecznik interweniował w tej sprawie u Ministra Finansów, jednak ten stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany przepisów” – poinformował RPO w komunikacie. RPO zdecydował więc o konieczności zakwestionowania przepisów przed Trybunałem Konstytucyjnym. „Rzecznik stoi na stanowisku, zgodnie z którym korzystanie przez fiskusa z instytucji skargi pauliańskiej na zasadzie analogii (tzw. analogia legis), wobec braku jasnych regulacji w prawie daninowym, jest niezgodne z Konstytucją RP” – podkreślono w komunikacie.

Według niego naruszona została zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP). Przepisy stawiają bowiem – argumentuje RPO – w uprzywilejowanej sytuacji Skarb Państwa.
„W ocenie Rzecznika fiskus nie może bez dostatecznego umocowania ustawowego wykorzystywać instytucji cywilnoprawnych dla realizacji swoich uprawnień władczych, w sytuacji gdy dysponuje możliwością korzystania ze środków wprost uregulowanych w prawie daninowym” – mówi komunikat.

Czytaj też: Nasz wywiad z Markiem Łangalisem. Rząd chce wspierać przemytników. Kombinatorów w sprawach podatkowych równa z mordercami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here