Cela +. HGW idzie za kraty? Prezydent podpisał ustawę powołująca komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu redaktorowi Janowi Pospieszalskiemu w programie "Warto rozmawiać" fot prezydent.pl autor Krzysztof Sitkowski

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej „reprywatyzacji” która reprywatyzacją nie była, tylko często bezprawnym przejmowaniem własności przez osoby do tego nie uprawnione.

Ustawę o „szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa” przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jej autorzy wskazywali w uzasadnieniu projektu, że ma ona na celu przywrócenie ochrony interesu społecznego, poprzez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania decyzji w oparciu o przepisy tzw. dekretu Bieruta.

Chodzi m.in. o fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, naruszenia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszenia godzące w interes społeczny, polegające na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym.

W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń odszkodowawczych w znacznych rozmiarach.

Organem służącym realizacji celów ustawy będzie komisja. Będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Ponadto będzie mieć także prawo do przyznawania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Opozycja w czasie prac nad ustawą przekonywała, że komisja będzie wkraczała decyzją administracyjną w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty „trybunał ludowy”. Przedstawiciele rządu mówili o przywróceniu elementarnego poczucia sprawiedliwości i naprawieniu krzywd.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. (PAP)

O sprawie „reprywatyzacji” pisaliśmy w
PO i Nowoczesnej nie udało się zablokować prac nad powołanie komisji ds przestępstw związanych z tzw ”reprywatyzacją”

2 KOMENTARZE

  1. Czosnki się wjurwiły że im majątek do podprowadzenia podprowadzają, to i gardłują jak małpy w rui. HGW i tak ch zrobią, co najwyżej posadzą kilku łosi, a majątek koniec końców trafi w te „odpowiednie” złodziejskie łapy.

    • No wlasnie – tyle afer, tyle komisji, tyle Abergoldow i nikt nie wyladowal za kratkami. Moze jeden Lew Rywin co sobie odpoczal przez rok grajac na keyboardzie w celi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here