Michalkiewicz: Dla żydokomuny najważniejszą sprawą jest uchwycenie panowania nad światem

Michalkiewicz vs Żydzi (fot Jan Bodakowski)

W swoim najnowszym felietonie „Pokutnicy z „Gazety Wyborczej”” opublikowanym na portalu Prawy.pl Stanisław Michalkiewicz opisał jak to pismaki z „Gazety Wyborczej” złożyły życzenia Wielkanocne. Zdaniem felietonisty życzenia złożone były „mikrocefalom, tworzących środowisko żydowskiej gazety dla Polaków”. W swoich życzeniach „redakcyjny Judenrat” życzyły ,mniej głupoty”.

Zdaniem Michalkiewicz „Wyborczej” przydało by się by „zredukować poziom głupoty, jaką żydowska gazeta dla Polaków faszeruje swoich czytelników w ramach duraczenia, stanowiącego istotny element komunistycznej rewolucji, w której żydokomuna jak zwykle występuje w awangardzie”.

Niestety na poziom „Wyborczej” zdaniem Michalkiewicza nie można liczyć bo „Po pierwsze – duraczenie, w którym żydowska gazeta dla Polaków, podobnie zresztą, jak inne żydowskie gazety przeznaczone dla mniej wartościowych narodów tubylczych, pełni ważną rolę, jest istotnym elementem komunistycznej rewolucji. A czyż z punktu widzenia żydokomuny może być coś ważniejszego, niż komunistyczna rewolucja? Jasne, że nic ważniejszego być nie może, nawet odbudowa świątyni jerozolimskiej”.

Według Michalkiewicza „dla żydokomuny najważniejszą sprawą jest uchwycenie panowania nad światem, a z punktu widzenia tego celu światowa rewolucja komunistyczna pełni rolę narzędzia. Przy jej pomocy mniej wartościowe narody mają być bowiem doprowadzone do stanu bezbronności wobec żydowskiej wspólnoty plemiennej, która w ruchu komunistycznym tworzy „partię wewnętrzną”, która we wszystkich sprawach ma ostatnie słowo”.

Michalkiewicz uważa, że „o ile tedy Żydzi ortodoksyjni mają nadzieję na zapanowanie nad światem dzięki uznaniu przez wszystkie mniej wartościowe narody Najwyższego za swego Pana, to żydokomuna ma nadzieję obejść się bez Najwyższego, w którego zresztą nie wierzy, więc próbuje iść na skróty przy pomocy rewolucji komunistycznej”.

Poziom głupoty w „Wyborczej” nie będzie mniejszy też dla tego, zdaniem Michalkiewicza, że „stary żydowski finansowy grandziarz, będący współwłaścicielem spółki „Agora”, a więc pryncypałem wszystkich funkcjonariuszy „Gazety Wyborczej”, już tyle złota roztrwonił na duraczenie mniej wartościowych narodów tubylczych, że na żadne „zmniejszenie głupoty” w redakcyjnym przekazie dla czytelniczych mas nie pozwoli”.

Michalkiewicz uważa też, że poziom głupoty w „Wyborczej” nie spadnie z tego powodu, że zespół redakcyjny „Wyborczej” składa się z głupków przekonanych o swojej genialności.

Jan Bodakowski

O opiniach Michalkiewicza pisaliśmy w
Michalkiewicz: Łatwiej dziś zmienić płeć niż uniknąć podatków

14 KOMENTARZE

 1. Żydzi.
  Żydzi to najgłupszy narodek na świecie. Dowodem na to jest powszechnie znany a przez nikogo nie dostrzegany fakt-dowód, że żydzi przez 2000 lat nie rozpoznali prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Maryji matki Bożej, których rozpoznają nawet małe dzieci jak w Fatimie. To są dekle. Wyjątkowe chociaż tępe. Mściwe i przebiegłe.

  • Pan Marek to najgłupszy typ „katolika”. Ciągle pisze o Jezusie i Maryi, a w przerwach pochwala bicie żon, pisze o kobiecie, że jest „zajechana” i „wypluwa” oraz twierdzi, że kobiety należy wymieniać jak onuce.

  • No, tego, że Jezus Chrystus jest zbawicielem (A od czego? Jest to pan w ramach swego chrześcijaństwa sformułować, nam przedstawić?) nie rozpoznaje wiele osób na tym świecie, wiele narodów, także wielu Polaków, więc się pan bardzo poważnie (ponownie) zagalopował. To po pierwsze.
   ————-
   Po drugie, Szaweł z Tarsusu, zwany także Pawłem (Żyd), wyraźnie w swoich listach pokazuje, i ubolewa, cierpi nad tym, że ze względu na odrzucenie swojego Mesjasza naród żydowski w dużej części będzie zaślepiony, i tylko nie wielu przyjdzie do wiary, uwierzy w Niego aż do czasu Jego (Mesjasza, Chrystusa, Jezusa) ponownego przyjścia.

   A w tym czasie ewangelia/dobra wieść pójdzie głównie do nie-Żydów, i nowe „istnienie, jednostka” powstanie: eklesia, kościół składający się z wierzących żydowskich (nawet jeżeli w niewielkiej mierze) i nie-żydowskich (większość).
   ———–
   Po trzecie, oto cytat z Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział (Biblia Tysiąclecia):
   „(46) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, (47) i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.”

   Wie pan, kto potrzebuje „Boga, jako Zbawcy” (od grzechu)? Tylko grzesznicy, ludzie, a więc doktryna tradycyjna katolicka odnośnie Maryi jako osoby „nieskalanej” i prawie z cechami boskimi (do której kieruje się modlitwy) jest nie do utrzymania na podstawie Pisma Świętego.
   Tak więc rozpoznawanie przez Żydów czy też kogokolwiek tego w objawieniach fatimskich, co dzieci tamte jakoby widziały, nie ma najmniejszego znaczenia, a już na pewno nie jest miarą intelektu.
   Mieszanie chrześcijaństwa, przekazanego przez Boga Ojca w I wieku i przedstawionego przez Pana Jezusa i Jego 12 apostołów i zapisanego w Piśmie Świętym, z folklorem ludowym XX wieku objawień jakieś osoby w Portugalii, która się jako Maria przedstawiła, jest, że tak powiem grzecznie, troszkę niedorzeczne, wręcz ośmieszające chrześcijaństwo przedstawione w Piśmie Świętym. Aj, to niedobrze.

   —-
   Po czwarte, oto cytaty z Pisma Świętego, Biblia Tysiąclecia, Dzieje Apostolskie,

   rozdział 13: „(1) W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, …, i Szaweł. (2) …, rzekł Duch Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. … (5) Gdy przybyli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich; … (14) Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. …

   rozdział 14: „(1) W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła.”

   rozdział 17: „(1) Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę. (2) Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. (3) Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem. …
   (10) Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów. (11) Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. (12) Wielu też z nich uwierzyło, a także [wiele] wpływowych Greczynek i niemało mężczyzn. (13) Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, …
   (16) Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. (17) Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z bojącymi się Boga i codziennie na agorze z tymi, których tam spotykał.

   rozdział 18: „(1) Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. …(4) A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. … (19) Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami, …

   rozdział 19: „(1) … Paweł … przybył do Efezu … (8) Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. …”

   Widzi pan systematykę Szawła z Tarsusu, zwanego także Pawłem? On rozprawiał z Żydami o Jezusie Mesjaszu na podstawie Pisma Świętego.
   A co w tym czasie było Pismem Świętym? Te 39 ksiąg Starego Testamentu, Nowy nie był jeszcze spisany.
   Na podstawie tych ksiąg starotestamentowych pokazywał, przekonywał, że Jezus jest tym przepowiadanym Mesjaszem.
   Czy pan potrafi w taki sposób przekonywać Żydów o Mesjaszu, jak to Święty Paweł robił? Nie, dlaczego?
   Może to wymaga wysiłku intelektualnego, dyscypliny, studiowania tekstu, Słowa Bożego? Lepiej i łatwiej tak „mądrze” pluć, jak pan pluje?
   ——
   Proszę pana, jeżeli jest pan Polakiem i mężczyzną, to proszę się prezentować jako Polak i jako dojrzały mężczyzna, a nie jak zduraczaly chłopaczyna prymitywnego polactwa.
   Zapraszam do poważnej dojrzałości, to nieboli!

   • „Mieszanie chrześcijaństwa, przekazanego przez Boga Ojca w I wieku i przedstawionego przez Pana Jezusa i Jego 12 apostołów i zapisanego w Piśmie Świętym, z folklorem ludowym XX wieku objawień jakieś osoby w Portugalii, która się jako Maria przedstawiła, jest, że tak powiem grzecznie, troszkę niedorzeczne, wręcz ośmieszające chrześcijaństwo przedstawione w Piśmie Świętym. Aj, to niedobrze.”

    Takie mądrości spisano już w Talmudach, więc po co powtarzać?
    Aj – waj.

   • Może mi pan wskazać dokładnie w którym miejscu w Talmudzie „ta mądrość” jest zapisana?
    Pan w ogóle czytał Talmud, zakładam jakieś tłumaczenie raczej, no ale czytał pan?
    A może zacytujesz pan rozpracowania jakiegoś księdza katolickiego na temat Talmudu, który wskazuje na „takie mądrości” tam zapisane?
    Bo wielu księży katolickich bardzo dobre prace, krytyczne prace, na temat Talmudu napisało, ale pana „fantazje” chyba tam nie znajdziemy.
    Tak to jest z ta wolnością, posiada się też ją do … nieużywania rozumu.

   • Polecam ks. Stanisława Trzeciaka, św. o. Maksymiliana Kolbe …
    Aby na temat objawienie w Fatimie napisać cyt.: „która się jako Maria przedstawiła”, „troszkę niedorzeczne, wręcz ośmieszające chrześcijaństwo” to naprawdę trzeba być tępym żydem, np. Hartmanem z loży Synów Przymierza Dupy z Kijem.
    Co za żydowskie brednie mi tu wypisujesz?

   • A może ten wilk i nie taki polski, ale napewno mikrocefalowy. Ile to buli Największy Grandziarz judaszowych srebrników za godzinę? No to muszą się wszelakowe wilki uwijać, nie ma zmiłój!

   • @Janos
    Sądzę, że to jest wtyczka tajniaków. Osąd wynika z tego, że jest dosyć debilna i trzyma się sztywno pewnego schematu, czyli jest zadaniowana.

  • parady gejów były co prawda zakazane, ale przy tym wszystko inne też było zakazane. a podatki wcale nie były niższe – całe życie w PRL było jednym wielkim podatkiem. Nie pamiętasz, nie wiesz, nie pisz byle czego. lepiej milczeć być uważanym za kretyna, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here