Co zrobi Putin z mumią Lenina?

Mogło zdawać się, że czym skorupka za młodu nasiąknie... Byli nawet tacy, którzy sądzili: „mówimy Putin, a w domyśle – Lenin”. Przecież już ponad dziesięć lat temu władca Kremla otwarcie, niemal na wzór ewangelicznego...

29.09 Bitwa nad Niemnem. Ostateczne pobicie bolszewików

W trakcie warszawskiej bitwy w drugiej połowie sierpnia 1920 r. bolszewickie dywizje na północnym froncie zostały pobite, częściowo rozbite, ale bolszewicka armia nie została zniszczona. Musiała nastąpić dogrywka. Miesiąc po rozpoczęciu warszawskiej bitwy obie...

Żydowska Ziemia Obiecana na Antypodach. Czy to się mogło udać?

W latach 30. ubiegłego wieku europejscy Żydzi zaczęli coraz liczniej uciekać z coraz bardziej niebezpiecznej Europy. Kwestia ich przesiedlenia stawała się coraz bardziej paląca. I wtedy Żydzi wzięli pod lupę zapomniany skrawek bardzo odległego...

Mięsem i olejem. Tak Breżniew chciał zwalczać „Solidarność”

To Wojciech Jaruzelski żądał wprowadzenia do Polski Armii Radzieckiej, aby zwalczyć „Solidarność”, a Związek Radziecki wykluczał jakąkolwiek interwencję i nalegał na ogłoszenie stanu wojennego. Jeden z najbardziej znanych rosyjskich historyków, Rudolf G. Pichoja, wyjaśnia...

Tajemnica carskiego sarkofagu

Choć od zamordowania cara Mikołaja II i jego rodziny minęło niemal sto lat, sprawa śmierci imperatora nadal budzi emocje. Cerkiew wciąż nie uznała znalezionych pod Jekaterynburgiem szczątków Romanowów za autentyczne i poprosiła o kolejne...

Korwin-Mikke: Jak powstawała Rzeczpospolita. Długość trwania I Rzeczypospolitej jest porównywalna z okresem trwania USA!

Aleksy de Tocqueville jako pierwszy zauważył, że zmiany lewicowe, rzekomo „rewolucyjne”, nawarstwiają się bardzo powoli (np. podatki rosnące od 7% do 83% w dzisiejszej Polsce i od 3% do 38% w USA); rewolucja wybucha,...

„Kreatywność” przedwojennych starostów

Jednym z częściej powtarzanych przez propagandę sanacyjną sloganów było hasło „pracy państwowotwórczej”. Za pomocą tego sloganu sanatorzy tłumaczyli i przyczyny majowej rebelii, i konieczność zamykania ust opozycji, i „rządy przyjaciół”, i panoszące się kolesiostwo,...

Koprowski: Czy Rosja wymrze? Polityka demograficzna Rosji

Na dzień dzisiejszy Rosja przełamała kryzys demograficzny, ale jest to sukces krótkotrwały. Pokonała dopiero pierwszą przeszkodę. Następna, i to poważniejsza, jest jednak przed nią. Liczba młodych kobiet, które powinny rodzić dzieci, radykalnie się zmniejszyła...

22.10 Aresztowanie arcyszpiega

22 października 1962 r. został aresztowany najważniejszy, amerykański szpieg, jakiego oprócz Ryszarda Kuklińskiego, Amerykanie mieli w sowieckim imperium. Pułkownik Oleg Pieńkowski był najwybitniejszym, ze znanych szpiegów, o którym wiadomo, że pracował dla CIA, a także...

Skandalistka Oda. Pierwsza Niemka na polskim tronie [VIDEO]

Po śmierci Dobrawy Mieszko I ożenił się jeszcze raz, z Odą, córką Dytryka margrabiego Północnej Marchii. Ten ślub był jednak wielkim skandalem.