Czy znamy różnice między Wszystkimi Świętymi a Dniem Zadusznym

Pomimo, że w ostatnich latach podstawowym świętem dla wielu mieszkańców III RP jest Halloween to warto przypomnieć europejski, chrześcijański, kontekst kulturowy Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego.

Pierwszego listopada katolicy obchodzą uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto radosne w którym wspominana jest pamięć świętych, czyli osób których świętość i zbawienie kościół stwierdził. W dniu Wszystkich Świętych wiernym żyjącym na ziemi, kościołowi wojującemu, wskazywane są wzory osobowe i drogi jakimi święci podążali by zostać zbawionymi. Dodatkowo przypominana jest prawda o wstawiennictwu świętych, o tym, że wierni mogą prosić ich o modlitwę w swoich intencjach.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, katolicy wspominają zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu, czyli osoby, które umarły w stanie grzechu, które muszą odpokutować swoje winy, by po pewnym okresie trafić do nieba jako zbawieni. Katolicy modlą się do Boga o zbawienie dusz czyśćcowych, i mogą dla zmarłych uzyskać odpusty zupełne.

Tradycyjne święta katolickie są wypierane dziś w przestrzeni publicznej przez Halloween, pochodzącą z USA okazje do zabawy w klimatach horroru. Środowiska katolickie są krytyczne wobec tej amerykańskiej pop tradycji z dwu powodów. Po pierwsze odwraca ona uwagę od świąt katolickich i ich znaczenia teologicznego, a po drugie pochodzą one z dwu sprzecznych z katolicyzmem tradycji, satanizmu i pogańskich wierzeń Celtów.

W satanizmie Halloween to święto poświęcone Lilith, postaci pochodzącej z apokryfów Starego Testamentu. Według żydowskich apokryfów Lilith miała być pierwszą żoną Adama, która od niego uciekła i spędzała czas na seksie z demonami, którego owocem były kolejne demony (dla tego nosi ona miano matki demonów).

Reklama / Advertisement