Profesor Marek Chodakiewicz: Międzymorze szansą dla Europy Środkowej na wsparcie ze strony Imperium Americanum [VIDEO]

Amerykański geopolityk, historyk i politolog wykładający zagadnienia bezpieczeństwa globalnego dla funkcjonariuszy amerykańskich resortów siłowych i służb, prof. Marek Jan Chodakiewicz rozpoczął w piątek kolejną wizytę w Polsce. Pretekstem do wizyty w Polsce jest po raz pierwszy wydana w Polsce geopolityczna prace „Międzymorze. Wyzwania dla polityki historycznej”.

Wizyta wybitnego amerykańskiego naukowca rozpoczęła się spotkaniem w warszawskim domu dziennikarza, gdzie z autorem pracy o Międzymorzu i książce dyskutowali dr Tomasz Sommer i dr Dominik Smyrgała. Profesor Chodakiewicz w swych wypowiedziach wielokrotnie zwracał uwagę, że koncepcja Międzymorza jest szansą Europy Środkowej na zyskanie wsparcia militarnego i finansowego amerykańskiego imperium dla krajów środkowej i wschodniej Europy zagrożonej rosyjskim imperializmem i islamskim imigranckim terroryzmem.

Organizatorem spotkania była Fundacja Niezależny Zespół projektu: „Intermarium – wspólne wczoraj, dziś i jutro” działająca na rzecz propagowanie idei wspólnoty krajów i narodów Międzymorza.

„Międzymorze” to opus magnum prof. Marka Jana Chodakiewicza, amerykańskiego historyka polskiego pochodzenia, profesora na the Institute of World Politics w Waszyngtonie, kierownika Kościuszko Chair of Polish Studies, w latach 2005-10 będącego z nominacji prezydenta George’a W. Busha członkiem Amerykańskiej Rady Pamięci Holocaustu, wybitnego specjalisty w dziedzinie historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz stosunków polsko-żydowskich”.

Jak napisał David Satter z Hudson Institute oraz Foreign Policy Institute of Johns Hopkins University School of Advanced International Studies:

„Międzymorze to jeden z najistotniejszych kulturowo i politycznie regionów Europy. Mimo to historycy i dziennikarze zbyt często ograniczają się jedynie do rozważania interesów mocarstw, które go plądrowały. W swoim fascynującym i głębokim studium Marek Jan Chodakiewicz przywraca odrębną tożsamość regionu. Autor pokazuje wzajemne zależności pomiędzy ludźmi i ich często tragiczne losy, prezentuje jednak również tradycyjne umiłowanie wolności, które czyni Międzymorze bijącym źródłem dla obrońców ideałów Zachodu.”

Zdaniem wydawcy pracy „profesorowi Chodakiewiczowi udało się napisać pracę spinającą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość obszarów wchodzących w skład Międzymorza, na których od tysiąclecia rozgrywa się historia Polski i Polaków oraz innych państw i narodów z którymi współżyliśmy i współżyjemy. Historyk trafnie uzasadnia, że najważniejsze dla tej mozaiki kulturowej jest to, by mimo rozmaitych przeszkód, stanowiła jedną całość”.

W poniedziałek 7 listopada odbędą się jeszcze dwa spotkania z profesorem Markiem Chodakiewiczem. O 16.30 w Centrum Edukacyjnym IPN (ul. Marszałkowska 21/25) odbędzie się debata „Jedwabne, komunizm, sprawiedliwi, szmalcownicy” podczas której dyskutować będą historycy: prof. Marek Jan Chodakiewicz (The Institute of World Politics w Waszyngtonie) i dr Adam Leszczyński (Instytut Studiów Politycznych PAN), redaktor „Gazety Wyborczej”. Spotkanie poprowadzi Piotr Zychowicz. A o 20.00 w Auli Starego BUWu (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się spotkanie z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem pt ,,Międzymorze powrót do przyszłości”.

Wideo relacja ze spotkania kanału Takt TV na Youtube:

Jan Bodakowski