Foto.: Naszemiasto
Reklama / Advertisement

W ub. roku w naszym kraju pracowało 1,2 mln Ukraińców. Oczywiście mówimy o pracy legalnej. O pracujących na czarno z oczywistych powodów trudno coś bliżej powiedzieć. Na pewno jest to niemała grupa.  

Czytaj więcej: Jedynie wobec Ukraińców Polacy są łaskawsi

Według badań zrealizowanych dla Narodowego Banku Polskiego, zmienia się profil przybyszów zza naszej wschodniej granicy. Do niedawna dominowali imigranci z zachodnich rejonów Ukrainy, posługujący się najczęściej językiem ukraińskim. Od ub. roku dominują przybysze z zachodnich regionów, mówiący po rosyjsku.

Przeważają mężczyźni – jest ich 57%. Tu także nastąpiła istotna zmiana. Do niedawna dominowały wśród imigrantów kobiety. Powód? O ile kiedyś to kobietom było łatwiej o pracę, tak teraz rośnie zapotrzebowanie na męskich pracowników – w budownictwie, przemyśle i transporcie.

Decydując się emigrację, jako powód Ukraińcy podają przede wszystkim niezadowalający poziom wynagrodzenia.

Wśród imigrantów dominują osoby młode a przy tym bezdzietne – ponad połowa. 42,2 % procent pozostaje w związku małżeńskim. Może to oznaczać, że chcą szukać w Polsce stabilizacji zawodowej i rodzinnej. Ale zapewne niemała ich część reemigruje dalej na Zachód Europy czy do Ameryki Północnej.

Przybysze są dobrze wykształceni – 37,7 % z nich ma wyższe wykształcenie a 53,3 % średnie. Niemniej prace jakie wykonują przeważnie nie mają związku z ich wykształceniem – 70,7 % pracuje jako pracownicy fizyczni.

Średnio w tygodniu pracują 54 godziny. Przeciętna płaca to 2,1 tyś zł. Zarobione pieniądze przesyłają do rodzin na Ukrainie – robi tak dwie trzecie Ukraińców. Dało to (szacunkowo) w roku 2015 sumę 5 mld zł.

Czytaj też: Czy program 500 Plus to zaproszenie dla imigrantów? Ukrainki już zastępują Polki w pracy

Polacy w większości akceptują imigrantów z Ukrainy. Nie oglądają się na nic, ciężko pracują. Szybko się aklimatyzują. Polska im imponuje, od Ukrainy mniej czy bardziej się dystansują. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na ręce do pracy oraz perspektyw wyludniania się Polski powinniśmy podjąć starania, by Ukraińcom ułatwiać u nas zdobywanie pracy i budowania przyszłości w naszym kraju.

Żródło: NBP

Reklama / Advertisement