Kalendarium historyczne na dziś 9 stycznia

Jan Henryk Dabrowski fot Wikipedia autor Juliusz Kossak
Reklama / Advertisement

1976
Swoje zaniepokojenie wpisaniem do Konstytucji PRL przewodniej roli PZPR i nienaruszalnego sojuszu z ZSRR wyraził w liście do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej Episkopat Polski. Kościół katolicki pełnił w czasie komunistycznej okupacji Polski funkcje jedynej wobec komunistów realnej opozycji. Pomysł wpisania do konstytucji przewodniej roli i sojuszu wynikał z tego, że coraz powszechniej i odważniej negowano w Polsce realia komunistycznej okupacji, i komuniści kontestacji systemu chcieli przeciwdziałać zaklinając magicznie rzeczywistość nowymi normami konstytucji.

1966
Urząd Rady Ministrów oficjalnie odmówił prymasowi Wyszyńskiemu paszportu. Komuniści uniemożliwili prymasowi wyjazd do Rzymu na inauguracje obchodów milenium chrztu Polski. Tak właśnie wyglądały realia nieustannej antykaatolickiej polityki komunistycznych okupantów Polski.

1797
Generał Jan Henryk Dąbrowski powołał na mocy umowy z republiką Lombardii Legiony Polskie pierwszą po rozbiorze polską formacje wojskowa. Był to jeden z wielu elementów długiej sztafety Polaków której celem było odzyskanie przez Polske niepodległości.

Jan Bodakowski

Reklama / Advertisement