Nowe imperium. Jak Niemcy, krok po kroku, budują IV Rzeszę

Reklama / Advertisement

Osłabiona Ameryka, dla której podstawowym frontem walki o utrzymanie dominacji w świecie są Chiny, a nie Europa, będzie się prawdopodobnie starała zbudować porozumienie równoważące wpływy Niemiec. Wlk. Brytania, Francja i Polska to zapewne główni kandydaci. To byłoby odtworzenie politycznego podziału Europy z 1939 roku. Odpowiedzią Niemiec, o której od dawna marzą, byłoby zwrócenie się w kierunku Rosji i porozumienie w celu usunięcia amerykańskich wpływów oraz podział Europy na strefę wpływów niemieckich i rosyjskich, wraz ze zmianami granic.

Rosja – klucz do sukcesu

Warto zobaczyć, co Niemcy zawdzięczają Rosji, żeby zrozumieć, dlaczego w Berlinie zawsze jest silna prorosyjska orientacja i że nie wynika to koniunkturalnych kalkulacji.

W tym roku mija dokładnie tysiąc lat, jak Niemcy i Ruś porozumiały się po raz pierwszy, żeby uderzyć na Polskę. Kilkanaście lat później ponowny sojusz przyniósł sukces. Obalono polskiego króla Mieszka II, a obaj sprzymierzeńcy powiększyli swoje terytorium kosztem Polski. Następne takie porozumienie, zawarte pięć wieków później z odradzającą się Rusią, umożliwiło cesarzowi niemieckiemu zmuszenie jagiellońskich monarchów do zawarcia niekorzystnego układu dynastycznego, w wyniku którego wkrótce stracili koronę węgierską i czeską.

W XVIII wieku niespodziewana interwencja cesarza Rosji, Piotra III, uratowała Prusy od niechybnej klęski w wojnie siedmioletniej. Zawarte z Rosją porozumienie o rozbiorach Polski stało się kamieniem węgielnym przyszłej potęgi Prus. W XIX wieku, m.in. dzięki porozumieniu obu państw, udało się pokonać Napoleona, a w drugiej połowie stulecia, dzięki porozumieniu Bismarcka z rosyjskim kanclerzem Gorczakowem, Prusy otrzymały wolną rękę, pobiły Francję w 1870 roku, a następnie zjednoczyły Niemcy.

W XX wieku Niemcy razem z sowiecką mutacją Rosji dokonały w 1939 roku unicestwienia Polski. Ten szczególny opis współpracy z Rosją pokazuje, jak wiele Niemcy odnieśli korzyści, szczególnie w ciągu ostatnich 250 lat. Kiedy zaś zdecydowali, by zamiast współpracy pójść na konfrontacje z Rosją, to doznali dwóch wojennych katastrof.

Niemcy doskonale zdają sobie sprawę, że swoje największe międzynarodowe sukcesy mogli osiągnąć dzięki współpracy z Rosją. Z tego powodu bardzo wiele politycznych środowisk w Niemczech jest przeciwnych utrzymywaniu unijnych sankcji nałożonych na Rosję i żąda powrotu do geopolitycznej współpracy z Moskwą. Do nich należą m.in. socjaldemokraci, chadecki premier Bawarii Seehofer, eurosceptyczna partia Alternative für Deutschland. W Polsce nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak silne są tendencje w niemieckim świecie polityki w tej sprawie. Podobne zdanie reprezentuje świat wielkiego niemieckiego biznesu, zawsze widzący w Rosji ogromny rynek zbytu.

Nowe imperium – nowe szaleństwo

Dla Polski niemieckie imperium stanowi śmiertelne zagrożenie. Nie tylko państwowe i terytorialne, ale także cywilizacyjne. Polska należy do cywilizacji łacińskiej, nasze korzenie to Rzym. Niemcy z tym Rzymem od wieków walczą o dominację w Europie. Wymyślili reformację, niszcząc jedność religijną naszej cywilizacji i inicjując 150 lat krwawych wojen religijnych. Na niemieckiej ziemi powstały pogańskie ideologie współczesnego komunizmu i nazizmu. Ta druga, zastosowana przez Niemców w praktyce, była barbarzyńską próbą zniszczenia naszej łacińskiej cywilizacji. Teraz dali próbkę kolejnego szaleństwa, sprowadzając do Europy bez porozumienia z innymi państwami setki tysięcy ludzi, w znacznej mierze wrogich naszej cywilizacji i religii. Co jeszcze wymyślą szybko dechrystianizujący się Niemcy?

Reklama / Advertisement