Wilno. Dzieje i obraz miasta. Czy powinniśmy myśleć o odzyskaniu Kresów ?

Wilno (fot Pizabay, Wikipedia autor Olek Remesz)
Reklama / Advertisement

Nakładem wydawnictwa Jedność ukazała się 416 stronicowa monografia „Wilno. Dzieje i obraz miasta” autorstwa Ryszarda Czarnowskiego i Eugeniusza Wojdeckiego. Praca ta poświęcona została historii miasta oraz jego mieszkańców, i jest wyrazem przywiązania Polaków do Wilna, miasta z niezatartą polską przeszłością. Czy powinniśmy z racji na historie takich miast jak Wilno i Lwów myśleć o powrocie na Kresy?

Tekst pracy wzbogacają liczne ilustracja (fotografie, skany dokumentów, reprodukcje malarstwa i grafik, mapy). Autorami pracy są: Ryszard Czarnowski (pisarz, teoretyk sztuki, grafik, kombatant niezależnego ruchu wydawniczego w PRL) i Eugeniusz Wojdecki (założyciel i wydawca „podziemnego” wydawnictwa Logos, podróżnik, fotografik i filmowiec).

Choć dziś Wilno jest stolica niepodległej Litwy, to historia tego miasta związana jest bardziej z Polską i Polakami, niż z Litwinami (w 1939 roku 60% mieszkańców Wilna stanowili Polacy, 30% Żydzi, a tylko kilka procent Litwini).

Praca składa się z dwu części, z pierwszej na którą składa się opis miasta, i z drugiej na którą się składają się bogato ilustrowane informacje na temat zabytków.

W części poświęconej historii Wilna opisane są pradzieje i początki miasta, jego rozwój za Jagiellonów, schyłek miasta, jego losy pod rosyjską okupacją w czasie zaborów, w czasie powstań, lata II RP, sowieckich i niemieckiej okupacji, koniec polskiego Wilna.

W części dotyczącej zabytków czytelnicy znajdą informacje o kościele akademickim, katedrze, ostrej bramie, miejscach związanych z świętą Faustyną, innych kościołach i cmentarzach, i dzisiejszych atrakcjach miasta.

Wcześniejsza praca autorów „Lwów. Dzieje miasta” opisywała dzieje drugiego tak polskiego miasta. „Lwów” był równie bogato ilustrowany (800 fotografiami, reprodukcjami i faksymiliami dokumentów). I jak „Wilno” przybliżał historie miasta, i jego polską tożsamość kulturową.

Na kartach „Lwowa. Dziejów miasta” opisane został dzieje miasta od średniowiecza, przez epokę książąt ruskich, polskich królów, dynastii Jagiellonów, królów elekcyjnych, zaborów, odrodzonej II RP, sowieckiej i niemieckiej okupacji, na tle dziejów narodu polskiego i Europy, z szczególnym podkreśleniem materialnej spuścizny architektonicznej świadczącej w mieście o chlubnej przeszłości.

„Wilno” i „Lwów” to nie tylko podróże przez miasto, i jego historie, ale także pielgrzymki przez historie narodu i państwa, uświadamiające ogromną spuściznę dziejów Rzeczpospolitej i Polski jaka została oddana nam w depozyt.

Jan Bodakowski

Wilno

O historii Polski pisaliśmy w
IPN kontynuuje śledztwo w sprawie obławy augustowskiej – trwa tłumaczenie rosyjskich artykułów o eksterminacji żołnierzy AK

Reklama / Advertisement