Foto: PAP Darek Delmanowicz
Reklama / Advertisement

Dziś, we wtorek, 2 maja, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto to obchodzone jest od 2004 roku. 

Nasza flaga została dzisiaj uroczyście wciągnięta na maszt znajdujący się na wieży zegarowej na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Czytaj więcej: Uroczyste podniesienie flagi państwowej na Zamku Królewskim. A czy Ty powiesiłeś biało-czerwoną? [NASZA SONDA]

Biało-czerwone wiszą też na budynkach rządowych i samorządowych, szkołach, uczelniach, instytucjach kultury, na domach mieszkalnych. Wielu Polaków wiesza je na swych domach czy balkonach. Barwy narodowe noszone są także, choćby w postaci kokard, na ubraniach. Ale trzeba przyznać, że ciągle ten obyczaj nie jest powszechny. Daleko nam choćby do takiej Szwecji, gdzie ichnia flaga jest eksponowana na wysokich masztach na terenie posesji przez cały rok.

Mało jest też oryginalnych pomysłów na uczenie tego święta. Owszem, swego czasu w Bytomiu utworzono potężną biało-czerwoną flagę z… parasolek. Z kolei w Warszawie kilka lat temu zrodziła się obywatelska inicjatywa spontanicznego przemarszu przez Krakowskie Przedmieście w biało-czerwonych barwach czy choćby z drobnymi akcentami w tych kolorach. Niestety, pomysł ten nie jest kontynuowany.

Wydarzeniem sportowym, związanym z tym dniem jest warszawski Bieg Flagi.

A może nasi czytelnicy wiedzą o jakiś ciekawych inicjatywach? Napiszcie o nich w komentarzach.

To trzeba wiedzieć o naszej biało-czerwonej

Barwy naszej flagi – pas biały u góry i pas czerwony u dołu oraz czerwonego wynikają z przeniesienia kolorystyki godła państwowego, którym jest biały orzeł na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej.

W symbolice heraldycznej kolor biały reprezentuje srebro a także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn, stanowiący symbol dostojeństwa i bogactwa, a zarazem uważany za najszlachetniejszy z kolorów – z uwagi na cenę barwnika.

Na najstarszych flagach i sztandarach Królestwa Polskiego umieszczany był biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Jan Długosz w swoich kronikach, opisując przygotowania do bitwy pod Grunwaldem napisał o „chorągwi wielkiej, na której wyszyty był misternie orzeł biały z rozciągnionemi skrzydły, dziobem rozwartym i z koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego”.

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów używany był sztandar złożony z trzech pasów: dwóch czerwonych umieszczonych w dole i na górze oraz oddzielającym go pasie białym, na których umieszczano zwykle czterodzielny Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów o czerwonym tle zawierający dwa pola przedstawiające białego Orła w koronie, czyli symbol Korony i dwa z wizerunkiem Pogoni – herbu Litwy. Na tarczy sercowej znajdował się najczęściej herb rodowy aktualnie panującego monarchy.

Foto: Wikipedia

Fragment Rolki Sztokholmskiej przedstawiającej wojska polskie w XVII w. 

W okresie przedrozbiorowym za barwy narodowe uznawano trzy kolory: biały, karmazynowy i granatowy. Tradycja barw karmazynowej i granatowej wywodzi się od strojów żołnierzy kawalerii.

Trójkolorowe kokardy pojawiły się w czasie powstania listopadowego.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji Ustawy panie ubrały się w białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, a panowie założyli biało-czerwone szarfy. W ten sposób nawiązano do białego orła na czerwonej tarczy z czasów Królestwa Polskiego.

Poniżej wizerunek piechoty polskiej pod narodowym sztandarem w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r.

 

Foto: Wikipedia

 

Po raz pierwszy polskie barwy zostały uregulowane prawnie poprzez uchwałę Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r.:

Artykuł 1. Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.

Po odzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w 1919 r. przyjął stosowną ustawę:

„Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.”

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa rodzaje flag nazywane „flagą państwową”.

Jedna to już opisana flaga biało-czerwona (na zdjęciu poniżej).

foto: Wikipedia

Równolegle istnieje flaga biało-czerwona ale z godłem Polski, białym orłem na białym, górnym pasie – nazywana „flagą państwową z godłem”.

 

Foto: Wikipedia

Używają jej przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą, także kierownicy tych przedstawicielstw na swych rezydencjach i środkach komunikacji, lotniska cywilne, cywilne samoloty kursujące za granicę, kapitanaty portów oraz polskie statki morskie.

Modyfikacją flagi państwowej z godłem jest bandera wojenna – biało-czerwona z orłem, z charakterystycznym wcięciem.

Czytaj więcej: Rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Dzięki niemu Niemcy nie połknęli całego Śląska

Reklama / Advertisement