Foto: YouTube
Reklama / Advertisement

Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego (Podkarpacie) prowadzi politykę niskich podatków. Ale wpływy podatkowe w tym roku będą rekordowe. A miasto i gmina kwitną. 

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy Radomyśl Wielki płacą jedne z najniższych podatków lokalnych w Polsce. Mimo tego wpływy podatkowe w tym roku będą rekordowe. Zdaniem burmistrza Józefa Rybińskiego to efekt prowadzonej od lat zbilansowanej polityki niskich podatków.

Według rankingu czasopisma „Wspólnota” gmina Radomyśl Wielki uplasowała się na 9. miejscu w kraju i 3. na Podkarpaciu pod względem najniższych podatków lokalnych wśród małych miast i gmin miejsko-wiejskich.

Burmistrz Józef Rybiński tłumaczy swoją politykę następująco:

– Nie obciążamy zanadto naszych mieszkańców, a jednocześnie dysponujemy takimi wpływami do budżetu, aby móc dokonywać prorozwojowych inwestycji. W tym roku wszystkie nasze dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przekroczą rekordowe 10 mln zł.

Rybiński twierdzi, że równie ważne co niskie podatki jest także aktywne poszukiwanie pieniędzy na inwestycje ze środków zewnętrznych. – Działamy w myśl zasady „złotówka nasza, złotówka z zewnątrz” np. z funduszy unijnych czy z budżetu państwa. Nierzadko udaje nam się uzyskać dużo większe dotacje, bo sięgające 75 lub 85 procent wartości inwestycji.

Niskie podatki przyciągają inwestorów. – Niskie obciążenia podatkowe są jednym z czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta i gminy – twierdzi burmistrz. .

Obecnie w gminie Radomyśl Wielki działa ok. 600 firm. Co roku powstają nowe firmy. Zakładają je mieszkańcy gminy ale także inwestorzy z zewnątrz. Z każdym rokiem wzrasta liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. W 2014 i 2015 roku było to ok. 110 decyzji, w poprzednim blisko 160, z czego ponad 120 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzrosła też liczba decyzji dotyczących zabudowy usługowej.

Dzięki nowym przedsiębiorcom i nowym mieszkańcom zwiększają się wpływy do budżetu gminy. W 2016 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu, których stawki zależą od decyzji samorządu gminy wyniosły 3,92 mln zł. Dla porównania w 2010 r. stanowiły kwotę 2,75 mln zł.

A gdyby tak cała Polska stała się jednym wielkim Radomyślem, z niskimi podatkami, z prężna przedsiębiorczością  i zadowolonymi mieszkańcami?

Zobacz jak z lotu ptaka wygląda Radomyśl Wielki: 

Czytaj więcej: Polski Londyn miażdży Morawieckiego i jego propozycję powrotu do kraju

Reklama / Advertisement