Ks. Waldemar Chrostowski szczerze i politycznie niepoprawnie o Żydach

Klincz

Wydana nakładem wydawnictwa Fronda 624 stronicowa praca Gabriela Kayzera „Klincz? Debata polsko-żydowska” to zbiór wywiadów z Żydami, filosemitami, i Polakami zawodowo zajmującymi się historią i religią żydowską. Książka w swojej formie i temacie podobna do „Żydów” Piotra Zychowicza. Jeden i drugi autor aspirując do bycia obiektywnym, nie zajmuje stanowiska i zadaje tylko pytania, a czytelnik sam sobie ocenia, które odpowiedzi mu się podobają (czy te realistyczne, czy te filosemickie i antypolskie). Zaletą publikacji jest możliwość zdobycia informacji kto ma antypolskie poglądy, a kto jest wierny prawdzie. Różnica jest taka, że tytuł książki Zychowicza jest lepszy.

Jednym z rozmówców Gabriela Kayzera jest ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Zdaniem księdza profesora „holocaust stał się przedmiotem starannie przemyślanej polityki prowadzonej przez wiele środowisk żydowskich” czy pro-syjonistycznych chrześcijan. Według środowisk żydowskich holocaust był wyjątkowym wydarzeniem w historii – w rzeczywistości był jedną z wielu masowych zbrodni – wystarczy przypomnieć rzeż Ormian dokonaną podczas I wojny światowej przez młodoturków, wielki głód na Ukrainie wywołany przez Rosję sowiecką, eksterminacje Polaków w ramach akcji polskiej dokonaną w latach trzydziestych przez Rosjan, eksterminacje Polaków na Wołyniu dokonaną przez Ukraińców podczas II wojny światowej, ludobójstwo dokonane przez komunistów w Azji po II wojnie światowej, czy zbrodnie dokonywane w Afryce i na Bałkanach dokonane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

W swoim wywiadzie ksiądz profesor Chrostowski wyjaśnił różnice między chrześcijanami żydowskiego pochodzenia (znienawidzonymi przez Żydów) a Żydami mesjanistycznymi, nie będącymi chrześcijanami, nie uznającymi Trójcy, uznającymi Jezusa tylko za proroka ale nie syna bożego.

Zdaniem księdza profesora „rabini zakazują swoim wiernym religijnych kontaktów z chrześcijan”. Judaiści nie mogą rozmawiać z chrześcijanami o Jezusie, a nawet wypowiadać imienia Jezus. Mówią „Jeszu” zamiast „Jeszua”. „”Jeszu” to zniekształcone hebrajskie imię Jezusa, będące anagramem hebrajskich słów „Niech jego imię i pamięć (o nim) zaginą”.

Ksiądz profesor Chrostowski w wywiadzie zadał też kłam stwierdzeniom, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Zdaniem księdza profesora „judaizm rabiniczny, który istnieje do dzisiaj, ukształtował się chronologicznie trochę później niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny wyrosły na wspólnej glebie biblijnego Izraela. Wyrosły jak dwie gałęzie, z jednego pnia. Spadkobiercami i kontynuatorami wiary i pobożności Izraela jest zarówno chrześcijaństwo i judaizm rabiniczny, ale w radykalnie odmienny sposób, w konfrontacji i wielowiekowym sprzeciwie wobec siebie na wzajem”.

Błędem jest traktowanie judaizmu rabinicznego jako prostej kontynuacji judaizmu biblijnego. Judaizm rabiniczny to skutek odrzucenia Jezusa. Wyrazem tej nienawiści judaistów do Jezusa było to, że w pierwszych wiekach prześladowali chrześcijan. Podstawą judaizmu rabinicznego został Talmud Babiloński powstały 500 lat po narodzinach Chrystusa. To właśnie przez pryzmat Talmudu Babilońskiego judaiści czytają Torę (czyli pierwsze księgi Biblii uznawane przez Żydów). Podstawą judaizmu jest odrzucenie Jezusa.

Odmiennie od związanego z neokatechumenatem Jana Grosfelda będącego przeciwnikiem nawracania Żydów, ksiądz profesor Chrostowski zgodnie z nauczaniem katolickim głosi, że nie ma dwu dróg zbawienia (jednej dla chrześcijan, a drogiej dla judaistów). Jedyną drogą zbawienia jest Jezus i dla tego trzeba nawracać Żydów by umożliwić im zbawienie. Teoria dwóch dróg bawienia to herezja potępiona przez Kościół katolicki.

W swojej wypowiedzi ksiądz profesor Chrostowski przypomniał o udziale Żydów w rewolucji francuskiej, rządach Napoleona, rewolucji bolszewickiej, oraz o rozpowszechnianych przez amerykańskich Żydów kłamstwach na temat odpowiedzialności chrześcijan za holocaust (w Polsce miał je rozpowszechniać amerykański ksiądz John Pawlikowski, którego artykuły publikował „Znak” i „Tygodnik Powszechny”).

Jan Boakowski

Klincz

Opinie ks prof Chrostowskiego przytaczaliśmy w
Ksiądz Waldemar Chrostowski: Europejczycy przeglądają na oczy – nasz wywiad

7 KOMENTARZE

 1. „W swoim wywiadzie ksiądz profesor Chrostowski wyjaśnił różnice między chrześcijanami żydowskiego pochodzenia (znienawidzonymi przez Żydów) a Żydami mesjanistycznymi, nie będącymi chrześcijanami, nie uznającymi Trójcy, uznającymi Jezusa tylko za proroka ale nie syna bożego”

  Tutaj chodzi o jakieś ruchy w ramach judaizmu rabinicznego, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem i często nazywane są judaizmem mesjanistycznym, natomiast w istocie żydzi mesjanistyczni to po prostu chrześcijanie – którzy bezspornie uznają Jezusa za mesjasza.

  • Żydzi to najgłupszy narodek na świecie.
   Dowodem na to jest powszechnie znany a przez nikogo nie dostrzegany fakt-dowód, że żydzi przez 2000 lat(!) nie rozpoznali prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Maryji matki Bożej, których to rozpoznają nawet małe dzieci jak w Fatimie. To są dekle. Wyjątkowo tępe i stąd – poza tym co mówi ks. profesor – te ich „błyskotliwe” teorie ewolucji, względności i wielkiego wybuchu! (najlepszy jest oczywiście „wielki wybuch” – walnęło coś z niczego i powstał Wszechświat). Ręce opadają na sam ich widok, ale nawracać wiarołomnych żydów trzeba.

   Prawdziwa Modlitwa o nawrócenie żydów z liturgii Wielkiego Piątku wg mszału św. Piusa V:

   Módlmy się za żydów wiarołomnych
   aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc,
   iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.
   Módlmy się: Wszechmocny wiekuisty Boże,
   który od miłosierdzia Twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucił:
   wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony,
   aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus,
   z ciemności swoich został wybawiony.
   Przez Tegoż Chrystusa Pana naszego.
   Amen.

 2. Nigdzie w ewangelii nie znajdziemy nawoływania do „nawracania” jakichkolwiek „niewiernych” i jeśli dobrze rozumieć ducha ewangelii było to obce panu Jezusowi. Prosił i nakazywał tylko aby GŁOSIĆ ewangelię a to dość spora różnica. Jest zdanie: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca” ale nigdzie nie ma słowa aby to komuś narzucać. Pan Bóg nie odbiera i nie odbierał nam nigdy wolnej woli, więc skoro on tego nie robi my tym bardziej nie powinniśmy. Gdyby wszystkie religie stosowały TYLKO TĄ zasadę nie byłoby konfliktów. Pozdrawiam.

  • @Marjot a jaki jest cel głoszenia Ewangelii ?
   Czy tylko taki aby sobie jej posłuchali wierni którzy już ją pewnie znają ?
   Przecież to oczywiste że celem tego jest nawracanie niewiernych.

   Rz 10.13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here