W odmętach lewackiego szaleństwa. Według Parlamentu Europejskiego zakaz aborcji na życzenie, to przemoc wobec kobiet

Parlament Europejski fot. Wikipedia CC 3.0

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa kraje UE do ratyfikowania Konwencji Stambulskiej. W sprawozdaniu zawarł deklarację, iż zakaz wykonywania aborcji na życzenie jest formą przemocy wobec kobiet.

Parlament Europejski wzywa państwa unijne do jak najszybszego ratyfikowania dokumentu: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zgodnie z konwencją państwa mają obowiązek przeznaczyć środki finansowe na wdrażanie ideologii gender. Konwencja uznaje m.in., iż źródłem przemocy wobec kobiet jest rodzina i kulturowe stereotypy płciowe.

Przemoc wobec kobiet jest manifestacją nierównego stosunku sił pomiędzy kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków który doprowadził do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji tych ostatnich, a także uniemożliwił pełną poprawę sytuacji kobiet – czytamy w Konwencji.

Państwa, które ratyfikowały Konwencję podejmują się „uwzględnienia perspektywy płci społeczno-kulturowej we wdrażaniu i ocenie wpływu zapisów niniejszej konwencji oraz promowania i skutecznego wdrażania polityki równouprawnienia pomiędzy kobietami a mężczyznami oraz wzmocnienia pozycji kobiet„.

Parlament Europejski w swym sprawozdaniu uznaje, iż zakaz aborcji na życzenie jest formą przemocy wobec kobiet. Według Fundacji Ordo Iuris ma to być narzędzie presji na państwa, by zalegalizowały taką aborcję.

Zobacz też:  Parlament Europejski obiecuje bezpłatne wi-fi w miejscach publicznych. Jest jednak jeden haczyk

Konwencja Stambulska, tak jak podobna konwencja z Belém do Pará wiążąca szereg państw obu Ameryk, będzie używana jako narzędzie presji ukierunkowanej na legalizację i upowszechnienie praktyki pozbawiania życia dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju – pisze Ordo Iuris.

Według fundacji parlament Europejski nie ma żadnych podstaw prawnych, by narzucać proponowane w Konwencji rozwiązania. – Przyjęte Sprawozdanie służyło będzie propagowaniu aborcji jako rzekomego prawa. Lewicowe środowiska prezentują zabójstwo prenatalne jako wyraz troski o zdrowie kobiet. Nie daje do tego podstaw żaden wiążący dokument międzynarodowy. Co więcej, takie podejście stoi w jaskrawej sprzeczności z wiedzą medyczną, co podkreślają specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa z całego świata podpisani pod tzw. Deklaracją Dublińską – mówi dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris.

Prawnicy z Ordo Iuris twierdzą, że na Polskę, która ratyfikowała Konwencję będą wywierane naciski polityczne mające zmusić do wdrożenia ideologii gender pod pretekstem walki z przemocą.

Zobacz też:  Doroczne przemówienie Junckera o stanie Unii Europejskiej. Ostre słowa w kierunku Polski

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here