Reklama / Advertisement

Przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego wzięli udział w Konferencji „Polska Przyszłości 2017” zorganizowanej przez Instytut Libertatis.

Głównymi panelistami byli wiceministrowie najważniejszych polskich resortów.

Otrzymali oni od PAFERE pakiet książek z serii Biblioteka Rządzących i Rządzonych oraz inne, pobudzające intelektualnie teksty.

Wartościowe publikacje, które zainteresowały m.in. przedstawicieli rządu każdy może otrzymać za darmo w wersji elektronicznej.

Wystarczy wejść na stronę ksiazki.pafere.org.

Wybrane publikacje PAFERE:

Pobierając książkę, można przekazać na rzecz PAFERE darowiznę. Całość wpłat jest przeznaczana na dystrybucję książek papierowych (m.in w liceach i bibliotekach gminnych) oraz analogiczną działalność statutową.

Konferencja odbyła się 3 października br., na Stadionie Narodowym w Warszawie. Obecni byli przedstawiciele polskiego rządu: Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Okoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii oraz dyplomacji publicznej, Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prof. Hubert Królikowski – Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Maciej Wąsik – Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Paweł Okoński. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
Paweł Okoński. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Wydarzenie było o tyle wyjątkowe, że w jednym miejscu i czasie udało się zebrać przedstawicieli wielu resortów, by przedyskutować z nimi kluczowe dla Polski sprawy. Poruszono szereg interesujących tematów: Transparencja podatkowa w Polsce i na świecie; Program 500+; Jawność życia publicznego; Strategiczny Przegląd Obronny; Elektroniczny Dowód Osobisty; Nowa polityka Rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą.

Ponadto, w konferencji wzięło udział wiele znanych osób z życia publicznego, w tym: prof. Andrzej Zybertowicz – doradca Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa i doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rafał Ziemkiewicz – pisarz i publicysta, Andrzej Sadowski – założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha oraz Łukasz Warzecha – publicysta. Obecny był także mający polskie korzenie Ambasador Australii – Paul Wojciechowski. Tym osobom PAFERE także sprezentowała pakiet książek z serii BRiR.

Paweł Gruza. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Gruza. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Konferencję „Polska Przyszłości” zorganizowała Fundacja Instytut Libertatis. To wolnościowy ośrodek ekspercki, powołany w 2016 roku przez grono menedżerów, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Instytut organizuje wydarzenia dotyczące spraw istotnych dla tematyki wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Prezesem Instytutu jest Stanisław Wojtera – założyciel i dwukrotny prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz prezes Unii Polityki Realnej w latach 2002-2005. PAFERE, jako organizacja, która od przeszło 10 lat działa na rzecz edukacji ekonomicznej utrzymanej w duchu wolnościowym, promowała na konferencji publikacje dotyczące kluczowych mechanizmów związanych z zarządzaniem państwem, mitów dotyczących gospodarki i polityki.

Publikacje z serii BRiR to „instrukcje” pokazujące jak budować silne państwo, służące wszystkim jej obywatelom. Na łamach książki Zapadnia. Człowiek i Socjalizm Anatolij Fiedosiejew opisuje rozpad państwa socjalistycznego, w którym autor – radziecki konstruktor – spędził najlepsze lata swojego życia. W Cyklu Życia Imperium brytyjski oficer John Glubb pokazuje jak rozpadają się bogate imperia i daje wskazówki jak uchronić się od katastrofy. Z kolei Joanna Lampka, autorka książki Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? wyjaśnia Czytelnikom przyczyny bogactwa i sukcesu Szwajcarów. Wszystkie publikacje z serii BRiR można pobrać na stronie ksiazki.pafere.org.

CZYTAJ DALEJ: ODEZWA W OBRONIE MATERIALNEGO BYTU RODZINY

Reklama / Advertisement