Jak przekonać „nieprzekonanych” do wolności. Poradnik w 10 punktach, co robić, a czego unikać dla wolnościowców

Reklama / Advertisement

Każdy z nas wie, że coś jest nie tak z otaczającym nas światem. Każda myśląca osoba zauważa, że w naszym systemie jest zbyt wiele biurokracji, która ustanawia sztywne normy, a zbyt mało swobody.

System socjalistyczny, do którego zarządzania potrzebna jest stale rosnąca biurokracja, wymusza na obywatelach coraz więcej norm, zakazów i nakazów określonego postępowania. System socjalistyczny jest niewydolny i nieludzki, potrzebujemy jego likwidacji i przywrócenia istniejącego przed laty systemu prawdziwych wolności.

Potrzebujemy odrzucenia systemu tyranii urzędniczej i przywrócenia systemu wolności, który na pierwszym miejscu postawi indywidualne decyzje każdego obywatela. Jak pisał w „Psychologii Socjalizmu” Gustaw Le Bon poddajemy się niewyobrażalnej tyranii biurokratów, zamiast po prostu zarządzać samymi sobą.

Wolnościowcy wyznają proste zasady: rozrost biurokracji w ostatnich latach przyczynił się do znacznego ograniczenia wolności. Wolności właściwie pojmowanej, czyli w sensie „od”, a nie wolności „do”, które to ujęcie dziś dominuje. Zwolennikom wolności negatywnej, wolność „do” jawi się jako maska brutalnej tyranii, jest to wolność nie od, ale do prowadzenia jednego przepisanego sposobu życia.

Ponadto, wolnościowcy, według tego co mówił Ronald Reagan uznają, że rząd nie jest dla nas rozwiązaniem, jest dla nas problemem. Rząd, niezależnie od tego kto aktualnie dzierży władzę, jest głównym wrogiem obywateli i najważniejszym zagrożeniem dla ich wolności, który ukrywa się za fasadą umowy społecznej, sprawiedliwości społecznej czy demokracji.

To, co zostało wyżej napisane, jest jasne dla każdego kto jest wolnościowcem. Problem jednak w tym, że stanowią oni mniejszość w każdym kraju, lata propagandy i rewolucji pojęciowej i światopoglądowej przyczyniły się do tego stanu rzeczy. Przyjmują socjalistyczne teorie, bo nie wiedzą, że można inaczej! Nie dowiedzą się o tym w szkole, z radia czy telewizji, a można inaczej: wolnościowo.

Większość społeczeństwa wierzy w zbawienną rolę rządu. Jak więc rozwiązać ten problem? Jak szerzyć idee wolnościowe wśród społeczeństwa przesiąkniętego ideami socjalistycznymi?

Czytaj dalej i zobacz co robić, a czego unikać ->

Reklama / Advertisement