Porażka dobrej zmiany. TVP zbiera baty od widzów. Zobacz jak Polacy oceniają pracę mediów. Najnowsze badanie

Prezes TVP Jacek Kurski/PAP: Rafał Guz
Prezes TVP Jacek Kurski/PAP: Rafał Guz

Telewizja Polsat jest najlepiej postrzegana spośród objętych przez CBOS badaniem stacji telewizyjnych. Pozytywnie wypowiada się o Polsacie 70 proc. ankietowanych. Działalność TVN przychylnie odbiera 65 proc., a TVP – 57 proc.

Jak podkreśla CBOS od kwietnia b.r. oceny nadawców radiowych i telewizyjnych, o których pytał ośrodek, pozostają względnie stabilne. Zauważono, że utrzymuje się przy tym relatywnie wysoki (w stosunku do wcześniejszych pomiarów) odsetek osób niemających wyrobionego zdania o działalności mediów.

Zobacz też: Donald Trump ma genialny, prosty i sprawdzony plan. „Będzie lepiej niż za Reagana!” Czy PiS wbije sobie wreszcie do głowy te proste prawdy?

Spośród objętych badaniem stacji telewizyjnych najlepiej postrzegana jest telewizja Polsat. Pozytywnie o jej działalności wypowiada się 70 proc. badanych (od kwietnia wzrost o 3 punkty procentowe), natomiast negatywnie – 12 proc.

Z nieco mniej przychylnym odbiorem spotyka się TVN, którego działalność aprobuje 65 proc. respondentów, a krytykuje 18 proc.

Najrzadziej akceptowana jest telewizja publiczna – zadowoleni z działalności TVP stanowią 57 proc., a niezadowoleni 27 proc. (spadek o 4 punkty). Nasilenie krytycyzmu wobec dwóch ostatnich nadawców telewizyjnych obserwujemy w naszych badaniach od marca zeszłego roku, z tym, że w dużo większym stopniu dotyczy ono TVP – podkreśla CBOS.

Według sondażu na oceny nadawców telewizyjnych zauważalny wpływ mają poglądy polityczne i preferencje partyjne ankietowanych.

Negatywnie o działalności stacji prywatnych relatywnie często wypowiadają się osoby o prawicowych poglądach politycznych, będące zwolennikami PiS, a w przypadku TVN – także sympatycy Kukiz’15, badani mający od 25 do 34 lat, najlepiej wykształceni.

TVP częściej niż inni krytykują ankietowani o orientacji lewicowej lub centrowej oraz potencjalni wyborcy PO i Nowoczesnej. Krytyce telewizji publicznej sprzyja ponadto zamieszkiwanie w dużych miastach (liczących co najmniej 100 tys. ludności), wyższe wykształcenie, wysokie dochody per capita, młody wiek (25–34 lata) i nieuczestniczenie w praktykach religijnych (lub sporadyczny w nich udział).

Natomiast aprobacie TVP sprzyja – przede wszystkim wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, dochody poniżej 1400 zł per capita, prawicowe poglądy polityczne i poparcie dla PiS. Zadowoleni z działalności telewizji prywatnych relatywnie często są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym, uzyskujący niskie dochody, identyfikujący się z lewicą lub centrum oraz popierający PO lub Nowoczesną.

Jak zaznacza CBOS opinie na temat działalności nadawców radiowych są mniej wyrobione. Pozytywnie o pracy Polskiego Radia (publicznego) wypowiada się 46 proc. badanych, o działalności RMF FM – 58 proc., a Radia Zet – 51 proc. Negatywnie oceniający te rozgłośnie nadal pozostają w mniejszości (odpowiednio: PR – 14 proc., a Radio Zet i RMF FM – po 6 proc.).

Zobacz też: Złe prognozy. Po letnim tygodniu może nadejść podmuch zimy. Spadnie śnieg. Temperatury będą niższe o ponad 20 st. C

Według CBOS o ile w przypadku stacji komercyjnych poziom krytyki jest w dłuższym okresie stabilny, o tyle w przypadku Polskiego Radia począwszy od marca ubiegłego roku obserwujemy jego dwukrotny lub nawet trzykrotny wzrost w stosunku do wcześniejszych wyników.

Najbardziej zróżnicowany pozostaje odbiór Radia Maryja. Obecnie działalność tej rozgłośni dobrze ocenia 22 proc., a źle – 20 proc.; 58 proc. respondentów nie ma zdania o tej stacji.

Na postrzeganie działalności Polskiego Radia i Radia Maryja zauważalnie wpływają poglądy i preferencje polityczne oraz, zwłaszcza w przypadku tego drugiego nadawcy, religijność badanych.

Pozytywnie częściej niż inni działalność tych stacji oceniają respondenci identyfikujący się z prawicą i popierający PiS, zaangażowani w praktyki religijne. Natomiast negatywnie wypowiadają się badani o poglądach lewicowych i centrowych, zwolennicy Nowoczesnej, a w przypadku Radia Maryja również ci, którzy w ewentualnych wyborach zamierzają głosować na PO.

Aprobata działalności rozgłośni toruńskiej współwystępuje ze starszym wiekiem (65+), niskim poziomem wykształcenia i niskimi dochodami per capita. Pozytywnymi ocenami radia publicznego wyróżniają się najmłodsi (18–24 lata), mieszkańcy wsi, respondenci mający wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe, deklarujący niskie dochody, natomiast negatywnymi – mieszkańcy największych miast, badani najlepiej wykształceni, z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita oraz, tak jak w przypadku Radia Maryja, nieuczestniczący w praktykach religijnych.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Tak TVP jeszcze się nie skompromitowała! „Lekarze jeżdżą na wycieczki”. No to przypominamy materiał Wiadomości z marca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here