Sprostowanie. Przepraszamy Panią Bogumiłę Górnikowską

Reklama / Advertisement

1. 5S Media Sp. z o.o. jako wydawca portalu internetowego wolnosc24.pl
2. Tomasz Sommer jako redaktor naczelny portalu internetowego wolnosc24.pl

przepraszają Panią Bogumiłę Górnikowską

za rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat rzekomego przejęcia przez nią jako kuratora jednej z warszawskich kamienic oraz nieznajdujących pokrycia w rzeczywistości sugestii o rzekomych nieprawidłowościach w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

Powyższe twierdzenia i insynuacje były całkowicie nieuprawnione i naruszyły cześć, godność i dobre imię Pani Bogumiły Gik kij, dyskredytując jej osobę w opinii publicznej i narażając ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu adwokata. Wydawca oraz Redaktor Naczelny przepraszają ponadto panią Bogumiłę Górnikowską za bezprawne posłużenie się jej danymi osobowymi” („Oświadczenie”).

Reklama / Advertisement