[NASZ NEWS] 7 listopada będziemy obchodzić niepowtarzalną żałobę narodową? „Symboliczny znak pamięci dla prawdziwych bohaterów”

Andrzej Duda. / Dostawca: PAP/EPA.

Członkowie Stowarzyszenia KoLiber aby w dniu 7 listopada, a więc w setną rocznicę Rewolucji Październikowej ogłosił jednorazową, niepowtarzalną żałobę narodową.

Poniżej treść apelu Stowarzyszenia, pod którym podpisał się prezes – Mikołaj Piskarski:

Komunizm, którego jednym z najkrwawszych przejawów była rewolucja październikowa, jest zbrodniczą ideologią, wyrastającą z zazdrości i zawiści. Dąży ona do stworzenia społeczeństwa wynaturzonego, pozbawionego nie tylko własności, ale i wolności.

Społeczeństwa pełnego nienawiści, która wynika z różnic klasowych. Niejednokrotnie głosił i demonstrował Pan przywiązanie do funkcjonalnej wizji społeczeństwa. Narodu, w którym wszyscy się dopełniamy i potrzebujemy siebie nawzajem. Wizja ta jest bliska i nam, zaś w opozycji do takowej zawsze stał komunizm odwołujący się do konfliktu klas.

Ideologia komunistyczna przyniosła światu ogrom tragedii i cierpienia, podważając fundamentalne prawa osoby ludzkiej, takie jak prawo do życia, własności i wolności. W celu realizacji tych zbrodniczych idei komuniści wymordowali ponad 100 milionów ludzi na całym świecie.

Z tych powodów komunizm zasługuje na szczególne potępienie, aby już na zawsze pozostał na śmietniku historii. Wprowadzenie żałoby narodowej w tym dniu będzie stanowiło hołd dla ofiar, znak pamięci, a dla młodych także lekcję historii.

Musimy pamiętać o ogromnej liczbie Polaków pomordowanych, okaleczonych, katowanych oraz w jakikolwiek inny sposób prześladowanych przez komunistów za sprzeciw wobec tego bandyckiego systemu, za dążenie do niepodległej Polski.

Wprowadzenie żałoby narodowej 7 listopada to także uhonorowanie ich poświęcenia i ofiarności. Pamiętajmy o bohaterach wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzach podziemia niepodległościowego, opozycjonistach czasu PRLu i wielu innych Polakach, którzy walczyli o Polskę z bolszewizmem.

Niestety nawet dzisiaj są ludzie pochwalający czy relatywizujący ten bestialski system. W dalszym ciągu twierdzą, że czasy niewoli komunistycznej były bardziej pomyślne od obecnych. Starają się wybielać epokę słusznie minioną i ludzi z nią związanych.

Antybohaterowie czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej są dla nich wzorami. Jako Stowarzyszenie KoLiber dbamy o pamięć o wielkich polskich bohaterach, często mordowanych przez komunistów.

Nie chcemy pozwolić, aby propagowana przez pochwalających komunizm pamięć o zbrodniarzach rozpowszechniała się w ahistoryczny sposób. Chcemy, aby wprowadzenie żałoby narodowej w setną rocznicę Rewolucji Październikowej stanowiło symboliczny znak pamięci dla prawdziwych bohaterów i ofiar bandyckiego totalitaryzmu.

Zobacz także: Co ci ludzie mają w głowach?! Połowa młodych Amerykanów chciałaby żyć w komunizmie. Najstarsza demokracja w kryzysie

Źródło: informacja prasowa