Najwyższy Czas! Numer podwójny 49-50 2017. Od poniedziałku w kioskach oraz online

Reklama / Advertisement

„Najwyższy Czas!” to największy magazyn w Europie, który bieżące wydarzenia komentuje z perspektywy konserwatywnej (społecznie) i liberalnej (ekonomiczne). To także najstarszy tygodnik na polskim rynku, nie licząc tych, które wcześniej zaliczyły bliższą bądź mniej pogłębioną współpracę z komuną. Przez 26 lat swojego istnienia twardo staliśmy po stronie wolności. Również teraz nie kłaniamy się politycznej poprawności. Możemy sobie na to pozwolić, bo nie korzystamy z pieniędzy publicznych kolportowanych pod przykrywką reklam spółek skarbu państwa czy też innych dotacji. Najnowszy numer (49-50/2017) „Najwyższego Czasu!” w kioskach jest dostępny od poniedziałku. Wersję elektroniczną można nabyć jako e-wydanie PDF (TUTAJ).

ILE NAPRAWDĘ ZABIERA NAM PAŃSTWO: Nie łudźmy się, jesteśmy niewolnikami systemu. Gdy przychodzimy na standardowe osiem godzin do pracy, to mniej więcej przez pięć pierwszych odrabiamy pańszczyznę narzuconą nam przez socjalistyczne państwo. I powstaje pytanie: dlaczego większość ludzi zdaje się na to godzić? O tym, jaka jest prawdziwa struktura dławiących ludzi podatków, Czytaj na stronie XLVI

IMPERIUM MIĘDZYMORZA: Imperia prusko-niemieckie i rosyjskie czasy swojej świetności wydają się mieć już za sobą, a stworzone przez nie w XX wieku systemy polityczne uznane zostały za przejaw największego upadku europejskich tradycji cywilizacyjnych. Wszystko wskazuje więc na to, że jedyną nadzieją dla cywilizacji europejskiej są społeczeństwa Międzymorza, jako reprezentanci jej głównego nurtu, a przez to najmniej również skażone totalitarną przeszłością. O nowej roli środkowej Europy i pochodzeniu zamieszkujących ją ludów czytaj na str. VIII.

PREMIER KACZYŃSKI ANTE PORTAS: Plotki i ploteczki o zmianach w rządzie kotłują się po Warszawie już dobre pół roku. Jak dotąd żadna się jednak nie ziściła. Dobrze poinformowani rozmówcy „NCz!” przekonują jednak, że losy kilku ministrów są już naprawdę przesądzone, a Jarosław Kaczyński także naprawdę ma – przynajmniej na rok – objąć stanowisko premiera. Tylko czy ci dobrze poinformowani insajderzy rzeczywiście mają dobre informacje? Czytaj na str. XV.

KRAJ

● Ariowie, czyli Polacy – prof. Mariusz Kowalski
● Pesymistyczne rankingi – Leszek Szymowski
● Prawicę ciężko się łączy – z MARKIEM JAKUBIAKIEM, posłem klubu parlamentarnego Kukiz’15, współtwórcą Stowarzyszenia Endecja, rozmawia Rafał Pazio.
● Operacja premier Kaczyński – Jan Piński
● Kongres bez wyścigu – Krzysztof M. Mazur
● Tajemnica jednej wizyty – Leszek Szymowski
● Jak Unia doi nas z kasy na urzędników – Tomasz Cukiernik
● „Mackiewiczówka” w Czarnym Borze – Stanisław Michalkiewicz
● Gdy nie wiadomo, o co chodzi… – Marian Miszalski

ŚWIAT

● Niemcy: Widmo nowych wyborów – Tomasz Mysłek
● Ukraina: Separatyści biją się między sobą – Redakcja wolnosc24.pl
● Francja: Islamizacja – Bogdan Dobosz
● USA: Dobra zmiana Trumpa – Redakcja wolnosc24.pl
● USA: Przyszła kryska na Clintonów? – Natalia Dueholm
● Czy Ukraina to państwo upadłe? – Wojciech Tomaszewski

PUBLICYSTYKA

● Na amerykańskiej strzelnicy – Natalia Dueholm
● Jak państwo ściąga haracz z Polaków – Independent Trader
● Podzwonne dla Conducătora – Adam Danek
● Który bank centralny upadnie pierwszy? – Independent Trader
● James Watt, rewolucja przemysłowa i dodruk pieniądza – Jakub Wozinski

Reklama / Advertisement