Reklama / Advertisement

wsparcie

Portal wolnosc24.pl, którego najważniejszym celem jest promowanie idei wolności i krytyka wszelkich antywolnościowych działań politycznych i społecznych, w odróżnieniu od konkurencji nie korzysta z żadnych państwowych dotacji. Utrzymujemy się z oglądanych przez Was reklam (staramy się, aby nie były inwazyjne!) oraz dobrowolnych datków (zobacz szczegóły – kliknij).

Serdecznie dziękujemy za wszystkie, nawet najdrobniejsze wpłaty. Obiecujemy, że nie zmarnujemy tych środków. Zadbamy, aby wolność była 24 godziny na dobę!

STYCZEŃ 2019.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
PAWEŁ T. 150,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
PIOTR P. 100,00 PLN
JAN D. 30,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
MARIUSZ T. 50,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
Bartosz L. 30,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
Tomasz B. 10,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN

STYCZEŃ 2019.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Elżbieta J. 100,00 PLN
Mirosław S. 50,00 PLN

GRUDZIEŃ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
SERGIUSZ B. 100,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
Tomasz B. 10,00 PLN
Bartosz L. 30,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN
KRZYSZTOF J. 30,00 PLN

GRUDZIEŃ 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Grzegorz W. 100,00 PLN
Mariusz F. 13,00 PLN

LISTOPAD 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
ANDRZEJ O. 200,00 PLN
JAN D. 30,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
„GAZELA” 50,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F 10,00 PLN
Mateusz C 10,00 PLN

PAŹDZIERNIK 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JAN M. 3 700,00 PLN
MAREK G. 200,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN
Bartosz L. 30,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
Tomasz P. 999,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
ZENON B. 200,00 PLN
ZBIGNIEW K. 150,00 PLN
SŁAWOMIR S. 6,80 PLN
ARKADIUSZ K. 100,00 PLN
DAMIAN K. 50,00 PLN
SERGIUSZ B. 70,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
DARIUSZ CH. 100,00 PLN
ZYGMUNT K. 100,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
ANDRZEJ K. 20,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
JERZY L. 100,00 PLN
PIOTR N. 50,00 PLN
MARIUSZ T. 50,00 PLN
JERZY F K. 500,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
JERZY J. 100,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
ALINA J. 100,00 PLN

PAŹDZIERNIK 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Włodzimierz R. 50,00 PLN

WRZESIEŃ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JAN Ż 150,00 PLN
PIOTR N. 50,00 PLN
ANDRZEJ B. 200,00 PLN
GRZEGORZ J. 5,10 PLN
GRZEGORZ J. 3,58 PLN
WROŃSKI M. 200,00 PLN
JADWIGA M. 100,00 PLN
PIOTR N. 1 000,00 PLN
JAROSŁAW S. 50,00 PLN
JERZY G. 150,00 PLN
MACIEJ L. 200,00 PLN
JERZY B. 100,00 PLN
PAWEŁ B. 50,00 PLN
WŁADYSŁAW D. 100,00 PLN
KAZIMIERZ S. 100,00 PLN
JERZY L. 100,00 PLN
WARCISŁAW M. 500,00 PLN
ADAM S. 100,00 PLN
DAGMAR S. 500,00 PLN
MAREK G. 20,00 PLN
MAŁGORZATA N. 100,00 PLN
MAŁGORZATA N. 100,00 PLN
DARIUSZ S. 35,00 PLN
TOMASZ B. 100,00 PLN
GRZEGORZ J. 3,15 PLN
ZAWADZKI P. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
Bartosz L. 20,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN

WRZESIEŃ 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Filip K. 101,00 PLN
Tadeusz G. 50,00 PLN
Piotr 100,00 PLN

SIERPIEŃ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JERZY L. 60,00 PLN
PIOTR N 50,00 PLN
WŁADYSŁAW J. 100,00 PLN
JAN D. 30,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
SERGIUSZ B. 70,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN

SIERPIEŃ 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Filip K. 20,00 PLN
Kazimierz M. 100,00 PLN
marek  100,00 PLN

LIPIEC 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
„GAZELA” 50,00 PLN
Kamil B. 30,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
MACIEJ P 15,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN

LIPIEC 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Grzegorz W. 100,00 PLN

CZERWIEC 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
WŁODZIMIERZ R 50,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
TADEUSZ F. 10,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN
KRZYSZTOF J. 30,00 PLN

CZERWIEC 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

ragefox 23,45 PLN
Lukasz 20,00 PLN

MAJ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
TADEUSZ F. 20,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
JADWIGA M. 100,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
Bartosz L. 50,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN

KWIECIEŃ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N. 50,00 PLN
JERZY L. 60,00 PLN
SERGIUSZ B. 80,00 PLN
SZYMON N. 250,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z. 10,00 PLN
GRAŻYNA D. 20,00 PLN
‚GAZELA’ 50,00 PLN
MARIUSZ T. 50,00 PLN
PAWEŁ T. 100,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
TOMASZ B. 10,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN
EWA W. 1500,00 PLN

KWIECIEŃ 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

a..y 150,00 PLN

MARZEC 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JERZY L.    60 PLN
PIOTR N.    50 PLN
JAN D.      25 PLN
SZYMON N.    250 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10 PLN
GRAŻYNA D.    20 PLN
GAZELA’        50 PLN
ALICJA S.    30 PLN
MACIEJ P.    15 PLN
GRZEGORZ K.    50 PLN
TOMASZ B.    10 PLN
KRZYSZTOF  M.    100 PLN
Mateusz C.    10 PLN

MARZEC 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Maciej R.    50,00 PLN

LUTY 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N.    50,00 PLN
JERZY L.    100,00 PLN
ŁUKASZ L.    25,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10,00 PLN
GRAŻYNA D.    20,00 PLN
‚GAZELA’     50,00 PLN
ALICJA S.    30,00 PLN
SZYMON N.    250,00 PLN
Bartosz L.    50,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
ZBIGNIEW G.    10,00 PLN
TOMASZ B.    10,00 PLN
JERZY S.    100,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
JERZY L.    60,00 PLN
Mateusz C.    10,00 PLN

STYCZEŃ 2018.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

Mateusz C.     10,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
TOMASZ B.    10,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
JERZY L.     60,00 PLN
MARIUSZ T.    50,00 PLN
ALICJA S.    30,00 PLN
‚GAZELA’     50,00 PLN
GRAŻYNA D.    20,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10,00 PLN
ŁUKASZ L.    25,00 PLN
WOJCIECH B    10,00 PLN
SZYMON N.    250,00 PLN
PIOTR N.    50,00 PLN
GRZEGORZ W.    100,00 PLN

STYCZEŃ 2018.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Kazimierz M     100,00 PLN
Maciej R.    50,00 PLN

GRUDZIEŃ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

Mateusz C.     10,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
TOMASZ B.    10,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
PAWEŁ M.    6,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
JAN D.         25,00 PLN
ALICJA S.    30,00 PLN
‚GAZELA’     50,00 PLN
GRAŻYNA D.    20,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10,00 PLN
TOMASZ M.    100,00 PLN
ŁUKASZ L.    25,00 PLN
SZYMON N.    250,00 PLN
PIOTR N.    50,00 PLN

GRUDZIEŃ 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Maciej R.   50,00 PLN

LISTOPAD 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

PIOTR N.         50,00 PLN
JERZY L.         60,00 PLN
SZYMON N.        250,00 PLN
ŁUKASZ L.         25,00 PLN
GRZEGORZ P.    30,00 PLN
JAN S.         100,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10,00 PLN
GRAŻYNA D.        20,00 PLN
„GAZELA”        50,00 PLN
ALICJA S.         30,00 PLN
MACIEJ P.        15,00 PLN
PAWEŁ M.        6,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
JAKUB M.         5,00 PLN
TOMASZ B.         10,00 PLN
PAWEŁ M.         25,00 PLN
WŁADYSŁAW J.     100,00 PLN
KRZYSZTOF M.     100,00 PLN
GRZEGORZ W.    50,00 PLN

LISTOPAD 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Maciej R.   30,00 PLN
Piotr P.   100,00 PLN
Marek O.  100,00 PLN

PAZDZIERNIK 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

ARKADIUSZ K.    80,00 PLN
PAWEŁ W        10,00 PLN
PIOTR N.    50,00 PLN
JERZY L.    70,00 PLN
SZYMON N.    250,00 PLN
ŁUKASZ L.    25,00 PLN
JACEK S.    75,00 PLN
MARIUSZ T.    50,00 PLN
PRZEMYSŁAW Z.    10,00 PLN
‚GAZELA’    50,00 PLN
ALICJA S.    30,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
PAWEŁ M.    6,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
JAKUB M.    5,00 PLN
TOMASZ B.    10,00 PLN
ADAM Ł.        100,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
KRZYSZTOF C.    100,00 PLN
MATEUSZ C.     10,00 PLN

PAZDZIERNIK 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

BOGUSŁAW D.      100,00 PLN

WRZESIEŃ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JERZY L.    60,00 PLN
ŁUKASZ L.      25,00 PLN
‚GAZELA’     50,00 PLN
ALICJA S.    30,00 PLN
PAWEŁ M.    6,00 PLN
JAKUB M.     5,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
ADAM Ł.        100,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
ZYGMUNT B.    200,00 PLN
TOMASZ B.    10,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
JERZY L.     70,00 PLN
EDWARD M.     500,00 PLN
KRZYSZTOF Z.    100,00 PLN
KAROLINA G.    50,00 PLN
SZYMON N.    500,00 PLN
MATEUSZ C.    10,00 PLN

WRZESIEŃ 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

PIOTR P.      100,00 PLN

SIERPIEŃ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

MATEUSZ C. 10,00 PLN
KRZYSZTOF Z. 100,00 PLN
KRZYSZTOF M. 100,00 PLN
KAZIMIERZ M. 100,00 PLN
JAKUB M. 5,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
MACIEJ P. 15,00 PLN
„GAZELA” 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
SERGIUSZ B. 100,00 PLN
ŁUKASZ L. 25,00 PLN
ADAM Ł. 100,00 PLN

SIERPIEŃ 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Maciej R. 50,00 PLN
Tomasz B. 15,00 PLN

LIPIEC 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

Mateusz C.    10,00 PLN
JERZY L.    50,00 PLN
KRZYSZTOF M.    100,00 PLN
JAKUB M.    5,00 PLN
GRZEGORZ K.    50,00 PLN
MACIEJ P.    15,00 PLN
ALICJA S.     30,00 PLN
„GAZELA”     50,00 PLN
MARIUSZ T.    50,00 PLN
PIOTR P.    100,00 PLN
ŁUKASZ L.    25,00 PLN
JERZY L.    50,00 PLN
SERGIUSZ B.    100,00 PLN

LIPIEC 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

cedr40      100,00 PLN
Maciej R.     50,00 PLN

CZERWIEC 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

MATEUSZ C. 10 PLN
KRZYSZTOF M. 100 PLN
MICHAŁ J. 18 PLN
GRZEGORZ K. 50 PLN
JAKUB M. 5 PLN
MACIEJ P. 15 PLN
ALICJA S. 30 PLN
ANDRZEJ „GAZELA” 50 PLN
ŁUKASZ L. 25 PLN
MIKOŁAJ K. 100 PLN
JAN D. 25 PLN

CZERWIEC 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

MARIUSZ M. 20 PLN
JERZY S. 100 PLN
MACIEJ R. 50 PLN
PATRIOTA 10 PLN
MACIEJ R. 50 PLN

MAJ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JERZY L. 50,00 PLN
JERZY S. 60,00 PLN
ARKADIUSZ K. 70,00 PLN
MIKOŁAJ K. 100,00 PLN
ŁUKASZ M. 25,00 PLN
„GAZELA” 50,00 PLN
ALICJA S. 30,00 PLN
GRZEGORZ K. 50,00 PLN
JAKUB M. 5,00 PLN
JAN D. 25,00 PLN
KRZYSZTOF J. 100,00 PLN
Mateusz C. 10,00 PLN
MIKOŁAJ K. 100,00 PLN

MAJ 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Mateusz B. 100,00 PLN
Karol W. 50,00 PLN

KWIECIEŃ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

MARIUSZ T. – 100,00 PLN
PIOTR P. – 50,00 PLN
JERZY L. – 50,00 PLN
„GAZELA” A. – 50,00 PLN
ALICJA S. – 30,00 PLN
GRZEGORZ K – 50,00 PLN
JAKUB M. – 5,00 PLN
KRZYSZTOF M. – 100,00 PLN
MATEUSZ C. – 10,00 PLN

KWIECIEŃ 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

MACIEJ R. – 50,00 PLN
BELIN Z. – 200,00 PLN
WALDEMAR A. – 100,00 PLN
BOGUSŁAW M. – 100,00 PLN

MARZEC 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

JERZY L. – 50,00 PLN
MIKOŁAJ K. – 100,00 PLN
SERGIUSZ B. – 80,00 PLN
ALICJA S. – 30,00 PLN
ANDRZEJ C „GAZELA” – 50,00 PLN
JADWIGA M. – 100,00 PLN
GRZEGORZ K. – 50,00 PLN
JAKUB M. – 5,00 PLN
PIOTR P. – 45,00 PLN
JAN D. – 30,00 PLN
KRZYSZTOF M. – 100,00 PLN
PRZEMYSŁAW M. -50,00 PLN
TOMASZ S. – 20,00 PLN
JERZY L. – 50,00 PLN
SERGIUSZ B. – 50,00 PLN

MARZEC 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

Ilona R. – 50,00 PLN
Michał J. – 30,00 PLN
Włodzimierz R. – 100,00 PLN
Maciej – 50,00 PLN
JRKP – 5,00 PLN
PATRYK B. – 200,00 PLN
HENRYK S. – 50,00 PLN
Łukasz N. – 30,00 PLN

LUTY 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

MIKOŁAJ K. – 100,00 PLN
SERGIUSZ B. – 40,00 PLN
JAROSŁAW G. – 50,00 PLN
ALICJA S. – 30,00 PLN
„GAZELA” ANDRZEJ C. – 50,00 PLN
GRZEGORZ K. -50,00 PLN
JAKUB M. – 5,00 PLN
TOMASZ S. – 20,00 PLN
JERZY L. – 50,00 PLN
KRZYSZTOF M. – 100,00 PLN
PIOTR P. – 100,00 PLN
MAREK O. – 60,00 PLN
MATEUSZ C. – 10,00 PLN

LUTY 2017.
WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

JuNo – 15,00 PLN
JAN F. – 100,00 PLN
RYSZARD K. – 1 000,00 PLN
AŁ ADAM Ł. – 10,00 PLN
MACIEJ R. – 10,00 PLN
Monstroteratum Furiosum – 100,00 PLN
WOJCIECH W. – 10,00 PLN
JANUSZ P. – 100,00
JERZY CH. – 10,00

STYCZEŃ 2017.
BEZPOŚREDNIE WPŁATY NA KONTO FUNDACJI NAJWYŻSZY CZAS

KAZIMIERZ M. 100 zł
JAN D. 40 zł
KRZYSZTOF M. 100 zł
JAN L. 200 zł
JAROSŁAW G. 50 zł
JAKUB M. 5 zł.
GRZEGORZ K. 50 zł
ANDRZEJ C. 50 zł
ALICJA S. 30 zł
JERZY L. 50 zł
MARIUSZ T. 100 zł
PIOTR P. 100 zł
ANDRZEJ O. 200 zł
PAWEŁ T. 200 zł
WOJCIECH R. 100 zł
MIKOŁAJ K. 100 zł
MAREK i MAŁGORZATA M. 3000 zł
MARCIN Ś. 200 zł

WPŁATY NA KONTO FUNDACJI ZA POMOCĄ SZYBKIEGO PRZELEWU INTERNETOWEGO – ECARD

MATEUSZ D. 20 zł
PIOTR W. 20 zł
MICHAŁ K. 50 zł
MACIEJ R. 10 zł
MAREK M. 150 zł
DOMINIK C. 20 zł
MACIEJ R. 10 zł
GRZEGORZ P. 50 zł
BOGUSŁAW M. 100 zł
ADAM Ś. 25 zł
GRZEGORZ W. 100 zł
ADAM P. 10 zł
W. KANIA 20 zł
STANISŁAW W. 100 zł
ŁUKASZ B. 50 zł
DONAT G. 100 zł

Raz jeszcze dziękujemy! Kolejną listę opublikujemy na koniec marca.
Tomasz Sommer, redaktor naczelny wolnosc24.pl

Reklama / Advertisement