Najnowszy sondaż CBOS. Jak Polacy oceniają premiera Morawieckiego i jego rząd?

Mateusz Morawiecki fot. PAP
Reklama / Advertisement

Najnowszy sondaż. W lutym do zwolenników rządu zalicza się 40 proc. badanych; zadowolenie z premiera Mateusza Morawieckiego deklaruje 53 proc. ankietowanych, a 55 proc. pozytywnie ocenia politykę gospodarczą jego gabinetu – wynika z lutowego sondażu CBOS.

W lutym do zwolenników rządu zalicza się dwie piąte badanych (40 proc., spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu ze styczniem), a do jego przeciwników – co szósty respondent (17 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Co trzeci (34 proc.) deklaruje wobec niego obojętność.

Czytaj też: Szykował zamach na prezydenta i parlament. „Zebrał prawie 300 kilogramów materiałów wybuchowych, pół kilometra lontów i 36 zapalników”.

Jak zauważa CBOS, poparcie udzielane urzędującemu gabinetowi rośnie wraz z wiekiem respondentów. Wśród najmłodszych ankietowanych (od 18 do 24 roku życia) 21 proc. zalicza się do zwolenników rządu, a wśród najstarszych (mających 65 lat i więcej) – 60 proc.

Ponadprzeciętnie często – jak wynika z badania – zwolennikami rządu są respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym (46 proc.), emeryci (61 proc.) oraz rolnicy (55 proc.).

Z kolei niechęć do gabinetu Mateusza Morawieckiego częściej niż pozostali deklarują ankietowani z wyższym wykształceniem (29 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (28 proc.) oraz respondenci z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (29 proc.).

Stosunek do rządu w znacznym stopniu jest też uzależniony od poglądów politycznych oraz religijności. Wśród osób praktykujących kilka razy w tygodniu 68 proc. stanowią zwolennicy gabinetu Morawieckiego. Z kolei w grupie osób identyfikujących się z prawicą, poparcie dla rządu deklaruje 73 proc. badanych; rząd popiera też 78 proc. wyborców PiS.

Do przeciwników rządu częściej niż inni zaliczają się ankietowani nieuczestniczący w praktykach religijnych (40 proc.), deklarujący lewicowe poglądy polityczne (39 proc.), a spośród potencjalnych elektoratów – wyborcy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej (po 45 proc.).

Nieco ponad połowa ankietowanych wyraża zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (53 proc., spadek o 1 pkt proc.), mniej niż jedna piąta jest niezadowolona (18 proc., spadek o 2 punkty procentowe), natomiast trzech na dziesięciu badanych nie ma jeszcze wyrobionego zdania na ten temat (29 proc., wzrost o 3 pkt proc.).

Stosunkowo duże zadowolenie z tego, że rządem kieruje Mateusz Morawiecki, wyrażają najstarsi ankietowani – mający co najmniej 65 lat (73 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (59 proc.), wśród emerytów (72 proc.) oraz rolnicy (66 proc.). Niezadowolenie z faktu, relatywnie często deklarują respondenci w wieku 25–34 lata (27 proc.), mieszkańcy największych, ponadpółmilionowych miast (26 proc.), absolwenci wyższych uczelni (26 proc.), badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł (28 proc.).

I tym razem istotne znaczenie odgrywają kwestie światopoglądowe i orientacja polityczna. Częściej pozytywnie o premierze wypowiadają się osoby bardziej religijne (wśród biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu 72 proc. jest z niego zadowolonych). Częściej niż pozostali udzielają premierowi poparcia ankietowani identyfikujący się z prawicą (82 proc.), a w potencjalnych elektoratach – wyborcy PiS (85 proc.) oraz sympatycy ruchu Kukiz’15 (60 proc.).

Z kolei ponadprzeciętnie duże niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, wyrażają nieuczestniczący w praktykach religijnych (35 proc.), ankietowani o lewicowych poglądach politycznych (33 proc.), a spośród potencjalnych elektoratów – zwolennicy Nowoczesnej (38 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (36 proc.).

Ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, o połowę mniejsza grupa (28 proc.) jest przeciwnego zdania, a niespełna jedna piąta (17 proc.) nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Przekonanie, że polityka rządu w sferze gospodarki stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, częściej niż pozostali wyrażają najstarsi ankietowani, w wieku 65 lat i więcej (67 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (64 proc.), a uwzględniając wielkość miejsca zamieszkania – mieszkańcy wsi (58 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej rolnicy (71 proc.) oraz emeryci (66 proc.).

Z kolei niezadowolenie z polityki gospodarczej rządu ponadprzeciętnie często deklarują badani w wieku 25–34 lata (41 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności (36 proc.) oraz absolwenci wyższych uczelni (36 proc.). W grupach społeczno-zawodowych są to najczęściej kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (39 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi(38 proc.) oraz pracownicy usług (36 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1–8 lutego 2018 roku na liczącej 1057 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Przeczytaj też: Legenda TVP kończy z komentowaniem! Szaranowicz emocjonalnie pożegnał sie z kibicami. Wzruszeni internauci dziękują

Nczas/ PAP

Reklama / Advertisement