Pastor z najbliższego otoczenia Trumpa: „Żydzi nie mogą dostąpić zbawienia”

Pastor Robert Jeffress
Pastor Robert Jeffress/foto: FB
Reklama / Advertisement

Podczas uroczystości otwarcia amerykańskiej ambasady w Jerozolimie z przemówieniem wystąpił ewangelicki pastor Robert Jeffress. Duchowny z najbliższego otoczenia Trumpa stwierdził, że państwo Izrael to wypełnienie obietnicy Boga. Prosił również o błogosławieństwo dla premiera Netanyahu. Problem w tym, że Jeffress jeszcze całkiem niedawno miał zupełnie inne poglądy.

Dziękujemy Ci, który zapewniłeś obronę od wszystkich tych, którzy chcieli zniszczyć ten naród – mówił Jeffress w czasie błogosławienia budynku ambasady w Jerozolimie. Pastor baptystów z Dallas dziękował również stwórcy za premiera Netanyahu.

W czasie przemówienia duchowny podziękował Bogu za obronę i istnienie państwa Izrael, które przyniosło światu wiele wspaniałych technologii. Dodał, że kraj jest dowodem na wypełnienie przez Boga obietnicy przywrócenia narodowi ziemi obiecanej.

Problem w tym, że Jeffress był do tej pory znany z mocno krytycznego stosunku do innych religii. O fakcie tym przypomniał były kandydat do urzędu prezydenta Mitt Romney.

Polityk napisał, że jeszcze niedawno pastor mówił, iż Żydzi nie mogą dostąpić zbawienia. Atakował również mormonizm, który określił jako herezję z najgłębszych otchłani piekła. Duchowny nie miał także dobrego zdania o Katolikach oraz przedstawicielach chrześcijaństwa.

Jedna z żydowskich organizacji doniosła, że Jeffress jest znany z atakowania społeczności LGBT i innych religii. Pojawiły się również komentarze, w których przypominano, że pastor twierdził, iż Obama przygotowuje świat na nadejście antychrysta.

Źródło: jpost.com

Reklama / Advertisement