Reperacje za sowiecką okupację. Państwa bałtyckie wysunięcie żądań wobec Rosji

Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
Władimir Putin. Foto: PAP/EPA
Reklama / Advertisement

Łotwa i Estonia rozważają wysunięcie wobec Rosji żądania reparacji za okres, gdy państwa te były pod sowiecką okupacją. Informacja padła podczas wczorajszego wspólnego oświadczenia ministrów sprawiedliwości bałtyckich państw.

We wspólnym oświadczeniu ministrów sprawiedliwości obu państw ogłoszono, że oba kraje rozważają możliwość wystąpienia do Rosji, jako sukcesorki Związku Sowieckiego z roszczeniami odszkodowawczymi. Przedstawiono również studium prawne przygotowane przez Estonię w tym zakresie na polu prawa międzynarodowego. Łotwa zaproponowała przeniesienie problemu na forum ONZ.

W oświadczeniu zaznaczono, że Łotwa i Estonia „szanują ofiary reżimów okupacyjnych i cenią współpracę w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego celem zapewnienia niepodległości naszych krajów, zasad demokracji i praworządności”.

Podkreślono, że dotyczy to także zachowania pamięci o ofiarach sowieckiej okupacji oraz szkodach, które wyrządziła. W związku z tym ministrowie podkreślili znaczenie zbadania możliwości wystąpienia z roszczeniem odszkodowania wobec Rosji, która jest prawną spadkobierczynią Związku Radzieckiego.

Nie jest to pierwsza próba uzyskania reparacji od Rosji ze strony tych państw. W 2015 roku ministrowie sprawiedliwości Estonii, Łotwy i Litwy podpisali memorandum w Rydze, w którym zakładali wspólne wystąpienia do Rosji o odszkodowania za lata przynależności do ZSRR.

Źródło: kresy.pl

Reklama / Advertisement