W końcu! Przekop Mierzei Wiślanej stanie się faktem. Jest zgoda Ochrony Środowiska!

Przekop Mierzei Wiślanej . Foto: Miasto Gdynia
Przekop Mierzei Wiślanej . Foto: Miasto Gdynia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie” – podała w środę rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz.

Jak poinformowała Januszewicz, w trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań.

Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań – wyjaśniła Januszewicz.

Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (w lokalizacjach Skowronki i Piaski), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku pochodzącego z prac, jakie należy przeprowadzić, by pogłębić istniejący tor wodny. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny – podała RDOŚ w Olsztynie.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Wszystkie te działania będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym i środowiskowym. „Z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko wynika, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko” – wskazała RDOŚ w Olsztynie.

Od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przekopu strony postępowania mogą się odwołać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował w środę, że ma nadzieję, „z dużą dozą pewności”, że w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Jak zapowiada resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pierwsze jednostki przez kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będą mogły przepłynąć w 2022 r. Inwestycja ma kosztować ok. 880 mln zł; będzie finansowana w całości z budżetu państwa.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Według proponowanych rozwiązań, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m. (PAP)

Źródło: PAP

6 KOMENTARZE

  1. I cały ruch drogowy będzie odbywał się przez tą kładkę. W sezonie są tam kilometrowe korki, jak dadzą podnoszony most to dopiero będzie.

  2. Na pewno nie będzie takiego ruchu po kanale jak po drodze! Więc most będzie częściej przejezdny niż podniesiony. Ale ponarzekać można, bo jak żyć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here