Dr Bawer Aondo-Akaa dla nczas.com i w24.pl: „Czy Kościół zmienia nauczanie o małżeństwie?”

Fot. Archiwum dr Bawer Aondo-Akaa
Fot. Archiwum dr Bawer Aondo-Akaa
Reklama / Advertisement

22 stycznia w Krakowie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, odbyła się dyskusja pod tytułem: „Czy Kościół zmienia nauczanie o małżeństwie?” Zaproszonymi gośćmi był jeden z najwybitniejszych obecnie żyjących teologów o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP i świetny eseista, były redaktor naczelny „Frondy” pan dr Tomasz Terlikowski. Dyskusję poprowadził znawca oraz pasjonat Liturgii Świętego Kościoła Katolickiego o. Tomasz Grabowski OP.

Dyskusja była podzielona na dwie części w pierwszej o. Tomasz Grabowski zadał pytanie dyskutantom czym dla nich jest Sakrament Małżeństwa, w celu uściślenia definicji. O. profesor Jarosław Kupczak odpowiedział, że na to ważne pytanie odpowiedź znajduje się w Katechizmie Kościoła Katolickiego (na przykład: KKK 1602, 1603 1604, 1605).

Ojciec Profesor wymienił trzy punkty, które są tak samo istotne. Po pierwsze małżeństwo jako cel aby w nim pojawiło się potomstwo czyli dzieci (prokreacja). Po drugie, małżeństwo jako pogłębienie relacji Miłości pomiędzy małżonkami. Po trzecie małżeństwo jako lek na pożądliwość. Jednocześnie pożądliwości nie należy tutaj rozumieć jako coś pozytywnego ale negatywnego, jako grzech, który oddala ludzi jako Boga Trójjedynego.

Na kolejne pytanie o. Tomasza Grabowskiego, pan dr Tomasz Terlikowski stwierdził, iż na zachodzie Europy czyli w Niemczech osoby zawierające Sakrament Małżeństwa nie rozumieją czym On w istocie jest. W ogóle mają problem ze zrozumieniem Sakramentów takich jak: Sakrament Pojednania i Pokuty oraz Eucharystii. Zwrócił również uwagę na to, że może być problemem samych niemieckich biskupów, którzy nie uczą także zdrowej teologii na temat Sakramentu Małżeństwa.

W drugiej części dyskusji osoby słuchające debaty miały możliwość zadawania pytań. Dwa pytania zadane przez publiczność panelistom dotyczyły prymatu Piotrowego, to znaczy jaki jest zakres władzy Papieża – Ojca Świętego, a drugie pytanie dotyczyło o ósmego rozdziału w posynodalnej adhortacji „Amoris Laetitia”.

O. prof. Jarosław Kupczak wraz z panem dr. Tomaszem Terlikowskim na pierwszą część zadanego pytania odpowiedzieli, że my jako katolicy od samego początku istnienia Kościoła szanowaliśmy i respektowaliśmy urząd Biskupa Rzymu czyli Papieża. Nie czynią tego oczywiście wspólnoty reformowane takie jak luteranie, kalwini czy anglikanie z „low church” czy „middle church”.

Na drugie pytanie o. prof. Jarosław odpowiedział, że na nauczanie Ojca Świętego Franciszka na przykład, na temat Małżeństwa należy patrzeć w odniesieniu do całego Nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz tego czym w ujęciu Nauczania Kościoła jest grzech ciężki – grzech śmiertelnego czyli jest on w ciężkiej materii, człowiek go popełniający jest tego w pełni świadomy oraz osoba dokonująca grzechu śmiertelnego dokonuje go w wolności (KKK 1860).

Jeśli człowiek naprawdę i rzeczywiście nie wie, że czyn jego jest grzechem śmiertelnym może on nawet nie grzeszyć. W takim ujęciu ósmy rozdział posynodalnej adhortacji Ojca Świętego Franciszka „ Amoris Laetitia” może być interpretowany jako zgodny z Nauczaniem Świętego Kościoła Katolickiego.

W konkluzji całej dyskusji pan dr Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę także na problem herezji źle pojmowanego sakramentu małżeństwa oraz na lekarstwo, na wspomnianą herezję. Lekarstwem tym jest zdrowa teologia oparta na niezmiennym Nauczaniu o nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa.

Na marginesie powyżej wspomnianej dyskusji, szczególnie polecam Czytelnikowi, oprócz lektury Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego książkę ś.p. pana G.K. Chestertona „Zabobon rozwodu” . Powyższa dyskusja będzie miała miejsce w innych miastach naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski takich jak: Chorzów, Poznań czy Wrocław. Gorąco zapraszam Czytelnika do wzięcia udziału w dyskusji.

dr Bawer Aondo-Akaa

Reklama / Advertisement