Tajemniczy zapis w deklaracji podpisanej przez Andrzeja Dudę. Do czego będą nas chciały wykorzystać Stany Zjednoczone?

Andrzej Duda i Donald Trump. / foto: PAP
Andrzej Duda i Donald Trump. / foto: PAP
Reklama / Advertisement

Polityka zagraniczna to wielka i skomplikowana partia szachów. Do tej pory rząd PiSu pokazał, że w tej kwestii ogarnia co najwyżej podstawy warcabów, więc dziwią komentarze mediów, które odtrąbiły wielki sukces wizyty polskiego prezydenta w USA. Za ogromne pieniądze dostaniemy paru żołnierzy, trochę gazu i, tradycyjnie już, mglistą obietnicę zniesienia wiz. W podpisanej deklaracji pojawił się na dodatek tajemniczy zapis.

Przelot F-35 zorganizowany specjalnie dla naszej pary prezydenckiej, udostępniany wszędzie skrót wizyty nagrany przez Biały Dom i uroczysta deklaracja, którą polski prezydent w końcu mógł podpisać na siedząco – skąd to miłe przyjęcie? Wszystkie media rozpisują się na temat tych kilku żołnierzy, których mają nam przysłać Amerykanie (temat tarczy antyrakietowej jakoś ucichł), gazu i perspektywy zniesienia wiz (przekazanej w taki sposób, że trudno uwierzyć w szczere chęci strony amerykańskiej).

Wszyscy pominęli jednak tajemniczy zapis, który znalazł się w podpisanej przez obie strony deklaracji. Aby nie wyrywać go z kontekstu, poniżej cały tekst deklaracji:

„Rzeczpospolitą Polską (Polska) oraz Stany Zjednoczone Ameryki (Stany Zjednoczone) łączy historia przyjaźni opartej na obustronnych wysiłkach, wspólnych wartościach oraz wzajemnym szacunku. Walczyliśmy ramię w ramię na całym świecie, w tym w Iraku i Afganistanie, aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo naszym narodom i całemu światu. Ta przyjaźń stanowi podstawę coraz bliższych relacji strategicznych i obronnych, skupionych na zagrożeniach dla bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu obu państw oraz obszaru obowiązywania Traktatu Północnoatlantyckiego.

Polska i Stany Zjednoczone potwierdzają swoje zobowiązania wobec Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), w tym zobowiązania wynikające z artykułów 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, jako podstawy wzajemnych relacji obronnych. Polska i Stany Zjednoczone wyrażają przekonanie, że obecność personelu wojskowego Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia NATO-wskie wysiłki odstraszania oraz obronę Polski, Stanów Zjednoczonych i Sojuszu, i dlatego Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce.

Podzielamy najważniejsze wspólne wartości, w tym silne przywiązanie do demokracji, wolności, praw jednostki, wolnego rynku oraz wzajemny szacunek dla niepodległości i suwerenności każdego z naszych państw.

I. Stany Zjednoczone planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce, wynoszącą około 4500 rotujących się członków personelu wojskowego. Ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy i będzie skoncentrowana na zapewnieniu w Polsce dodatkowych zdolności obrony i odstraszania.

II Uznając wspólnie, że utrzymanie zwiększonej obecność wojskowej USA w Polsce jest możliwe przy wsparciu ze strony Polski, Polska planuje zapewnić i utrzymywać wspólnie uzgodnioną infrastrukturę przeznaczoną dla wstępnego pakietu dodatkowych projektów wymienionych poniżej, bez kosztów dla Stanów Zjednoczonych i z uwzględnieniem planowanego poziomu jej wykorzystania przez Siły Zbrojne USA. Polska planuje również zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza.

A. Utworzenie Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce.
B. Utworzenie i wspólne wykorzystywanie przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Szkolenia Bojowego (CSB) w Drawsku Pomorskim oraz docelowo w kilku innych lokalizacjach w Polsce. Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować wsparcie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w utworzeniu CSB przez zapewnienie obecności amerykańskich doradców.
C. Utworzenie w Polsce eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA, przeznaczonych do działań wywiadowczych, zwiadowczych i rozpoznawczych. Stany Zjednoczone zamierzają udostępniać Polsce, stosownie do okoliczności, informacje uzyskane w wyniku działań tej eskadry w celu wspierania naszych założeń obronnych.
D. Utworzenie bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej w celu wspierania przemieszczenia się wojsk dla odbycia ćwiczeń lub na wypadek kryzysu.
E. Utworzenie grupy wsparcia na teatrze w celu zabezpieczenia obecnych i przyszłych Sił Zbrojnych USA w Polsce.
F. Utworzenie w Polsce zdolności sił specjalnych USA w celu wsparcia operacji powietrznych, lądowych i morskich.
G. Utworzenie infrastruktury wspierającej obecność w Polsce pancernej brygadowej grupy bojowej, lotniczej brygady bojowej oraz batalionu wsparcia logistycznego.

III. Oba państwa dążą do zawarcia międzynarodowych umów oraz innych uzgodnień, niezbędnych do realizacji wspólnej wizji zwiększonej współpracy obronnej, w tym usprawnienia funkcjonowania Sił Zbrojnych USA w Polsce. Polska i Stany Zjednoczone będą odbywały regularne konsultacje w celu omówienia i planowania potencjalnych zmian stanu obecności sił oraz odpowiednich wymagań infrastrukturalnych dla Sił Zbrojnych USA rozmieszczonych w Polsce.
Oczekujemy pogłębienia i rozszerzenia naszej współpracy obronnej w nadchodzących latach.”

Polska planuje również zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza – co to może oznaczać?

Grzegorz Braun uważa, że obecność wojsk amerykańskich może wywołać konflikt lokalny.

Jakie to jest wsparcie „wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza”?

Rodzi się tutaj pytanie – do czego właściwie Amerykanie chcą nas wykorzystać i na co zgodził się nasz prezydent podpisując deklarację?

Źródło: wprawo.pl, Twitter

Reklama / Advertisement