Najnowsze dane o wynagrodzeniach Polaków. Kolosalne różnice płac. Zobacz kto zarabia najwięcej

Youtybe: Dla Pieniędzy
Reklama / Advertisement

W Polsce w 2018 r. pracowało 16 mln osób, a więc o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4.585 zł, czyli zwiększyło się o 7 proc.

Liczba pracujących w gospodarce narodowej rośnie systematycznie od 2012 roku, natomiast różnice w zarobkach, np. informatyków i kelnerów, potrafią być kolosalne.

Najwyższy wzrost liczby pracujących zarejestrowano w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa” (5,2 proc.) oraz „Informacja i komunikacja” (4,8 proc.). Spadek zatrudnienia dotyczył rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (-0,3 proc.), a także sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca” (- 2,2 proc.).

Informacja i komunikacja oraz górnicy

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2018 r. 4.585 zł i 3 gr brutto (ok. 3.261 zł netto) i było o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Największy wzrost wynagrodzeń dotyczył górników – przez rok ich pensje zwiększyły się o 10,7 proc. i wyniosły przeciętnie 7.772 zł i 86 groszy brutto (ok. 5.483 zł netto). Lepiej płacono tylko w sekcji „Informacja i komunikacja”, gdzie przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. przekroczyło 7.980 zł brutto (ok. 5.627 zł na rękę).

Najmniej zarabiali natomiast pracownicy z sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” – przeciętna miesięczna pensja to 3.029 zł i 13 groszy brutto (niespełna 2.177 zł netto). Niższe od średniej zarobki wykazywało także m.in. budownictwo, administracja, transport i handel.

423 tys. pracowników poniżej minimum

GUS zwraca uwagę, że grudzień jest miesiącem, w którym wiele osób otrzymuje premie, „trzynastki” i innego rodzaju dodatki. Grudniowa średnia pensja odstaje więc od uśrednionej rocznej – była o 8-9% wyższa, niż raportowana w listopadzie. Dane GUS sugerują, że są to znaczące kwoty – na konta pracowników trafiło w ostatnim miesiącu roku o prawie 2 mld zł więcej niż w listopadzie.

Jak podaje GUS, w 2018 r. płaca minimalna wynosiła 2.100 zł brutto (1.530 zł netto) i była o 100 zł (czyli 5 proc.) wyższa niż rok wcześniej. Minimalne wynagrodzenie stanowiło 46,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

„Liczba osób pobierających w grudniu 2018 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia wynosiła 423 tys. i była niższa niż przed rokiem o 75,6 tys. osób, tj o 15,2 proc.” – czytamy w komunikacie GUS.

Źródło: forbes.pl / infor.pl

Reklama / Advertisement