Polacy uważają homoseksualizm za dewiację, którą… należy tolerować [SONDAŻ]

Flaga LGBT/foto: pixabay
Flaga LGBT/foto: pixabay
Reklama / Advertisement

– W większości analizowanych grup społeczno-demograficznych dominuje tolerancja wobec homoseksualizmu – wynika z przeprowadzonego w kwietniu badania CBOS-u „Stosunek Polaków do związków homoseksualnych”.

Jednocześnie w opublikowanym raporcie CBOS zaznacza, że „po powolnym wzroście aprobaty praw osób homoseksualnych nastąpiło wyhamowanie tego trendu”. Tłumaczy to tym, że „tegoroczny pomiar był realizowany w trakcie sporu o miejsce tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej w przestrzeni publicznej, szkołach i świadomości dzieci”.

Wiosną przetoczyła się przez Polskę dyskusja o edukacji seksualnej w związku z podpisaną 18 lutego 2019 r. przez prezydenta Warszawy deklaracją zwaną kartą LGBT+ – napisano w raporcie.

Według raportu „mniej niż co trzeci badany zgadza się, że pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci, pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie (29 proc.) oraz publicznie pokazywać swój sposób życia (28 proc.), a co jedenasta osoba (9 proc.) przyzwoliłaby tym parom na adopcję dzieci”.

Prawie co czwarty respondent – tyle samo co w 2017 r., kiedy prowadzone było poprzednie badanie – uważa, że homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować (24 proc.). Ponad połowa Polaków uważa, że homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy go tolerować (54 proc.).

Na opinie o prawach osób homoseksualnych istotnie wpływa bezpośrednia znajomość przynajmniej jednego geja lub lesbijki. Z tegorocznego badania wynika, że więcej niż co trzeci badany (36 proc.) ma w swoim otoczeniu osobę o orientacji homoseksualnej. Odsetek ten rośnie od dziesięciu lat, co może świadczyć o społecznym oswajaniu homoseksualizmu i mieć związek ze skalą coming outów.

Opinia, że homoseksualizm to rzecz normalna jest bliska najmłodszym badanym (21 proc. w wieku 18-24 lat), mieszkańcom ponadpółmilionowych miast (25 proc.), pracującym na własny rachunek (21 proc.), uczniom i studentom (22 proc.) oraz gospodyniom domowym (25 proc.).

Zwłaszcza osoby, które określają swoje poglądy polityczne jako lewicowe (31 proc.) oraz w ogóle nieuczestniczące w praktykach religijnych (26 proc.), istotnie częściej uważają, że homoseksualna orientacja jest czymś normalnym.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face), wspomaganych komputerowo (CAPI), od 4 do 11 kwietnia 2019 r., na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP

Reklama / Advertisement