Ukraina dalej neguje ludobójstwo dokonane przez swoich „gieroi”. Wydano oświadczenie o „wołyńskiej tragedii”

Ukraińscy nacjonaliści/Fot. PAP/EPA
Ukraińscy nacjonaliści/Fot. PAP/EPA

W rocznicę „krwawej niedzieli”, apogeum ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, MSZ Ukrainy opublikowało oświadczenie, w którym na pierwszym miejscu oddano część Ukraińcom zabitym „w wyniku Tragedii Wołyńskiej”, a stronę polską oskarżono o upolitycznianie i jednostronną ocenę „tragicznych wydarzeń z lat 1943-1944” – informuje portal kresy.pl.

Wczoraj wieczorem, gdy Polacy wspominali krwawą niedzielę, czyli punkt kulminacyjny ludobójstwo dokonanego na Polakach przez Ukraińców, ukraińskie MSZ wydało komunikat o „rocznicy tragedii wołyńskiej”. Zanegowano w nim skalę i jednostronność ludobójstwa.

W tych dniach wspominamy jedne z najtragiczniejszych stron wspólnej ukraińsko-polskiej historii. Jesteśmy przekonani, że każde życie jest bezcenne. Dlatego czcimy pamięć wszystkich, którzy zginęli w wyniku Wołyńskiej Tragedii – napisano z zaznaczeniem, że Ukraina „jednoznacznie i zdecydowanie potępia” zbrodnie przeciwko cywilom. Wymienia po kolei wśród nich „Ukraińców, Polaków, Żydów, Czechów”.

Jednocześnie, nie możemy zgodzić się z jednostronną i upolitycznioną oceną tragicznych wydarzeń z lat 1943-1944 ze strony polskich polityków i dyplomatów – przekonuje MSZ Ukrainy. – Prawda o ówczesnych wydarzeniach musi zostać ustalona na podstawie wiarygodnych materiałów archiwalnych – twierdzi ukraińska strona.

11 lipca 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia rozpoczęła skoordynowany atak na polskich mieszkańców Wołynia, kontynuowany w kolejnym dniu. Zaatakowano 150 miejscowości. Była to kulminacja fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domostw, trwającej już od początku 1943 roku, przy czym do pierwszych mordów dochodziło już jesienią 1939 roku. W wyniku ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zginęło co najmniej 100 tys. Polaków.

Źródło: kresy.pl