Szok! Sprawdź ile pieniędzy ZUS wypłacił Ukraińcom

zdj. ilustracyjne. Foto: pexels
zdj. ilustracyjne. Foto: pexels

Aż 6 tys. świadczeń ZUS wypłacił w 2018 r. Ukraińcom pracującym w Polsce. Ich łączna wartość to 7 mln zł! Mimo to cudzoziemcy wpłacają do ZUS większą kwotę aniżeli ta, którą z niego otrzymują.

Niedawno ZUS opublikował badanie „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 2019 – wydanie 2”. Wynika z niego, że w 2008 r. było zarejestrowanych w polskim systemie emerytalnym 65 tysięcy cudzoziemców, z kolei w 2018 r. 569 tysięcy.

Oznacza to 9-krotny wzrost liczby obcokrajowców w Polsce. Co ciekawego, wzrost w przypadku osób z Unii Europejskiej był 2-krotny, natomiast w gdy idzie o cudzoziemców spoza Wspólnoty, 11-krotny.

Najwięcej osób objętych w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych to Ukraińcy (420 tys.). Kolejne miejsca zajmują: Białorusini (34 tys.), Wietnamczycy (8 tys.), Mołdawianie (prawie 8 tys.) oraz Rosjanie (ok. 8 tys.).

Coraz liczniejszą grupę stanowią także osoby pochodzące z Indii, Nepalu i Bangladeszu.

Według danych ZUS, statystyczny cudzoziemiec pracujący w Polsce to mężczyzna, mieszkający na Mazowszu, w wieku od 20 do 49 lat.

W ubiegłym roku ZUS wypłacił cudzoziemcom 6,9 mln zł emerytury. Przeciętne świadczenie to 1100 zł, zaś przeciętna emerytura to 2100 zł. Łącznie, cudzoziemcy wpłacili do ZUS 13,7 mld zł.

Obcokrajowcy wpłacają do ZUS coraz większe kwoty, a politycy upatrują w tym ratunek dla systemu emerytalnego. W raporcie można jednak przeczytać, że „Cudzoziemcy przybywający do Polski mogą w pewnym stopniu poprawić sytuację demograficzną, ale nie zahamują niekorzystnych trendów związanych ze starzeniem się społeczeństwa”.

Źródło: fakt.pl