Ile zarabia Wojciech Cejrowski? Te kwoty powalają na kolana! Pieniądze wcale nie pochodzą z dziennikarstwa

Wojciech Cejrowski. / foto: YouTube
Wojciech Cejrowski. / foto: YouTube

Spółka „W. Cejrowski”, której głównym udziałowcem jest znany podróżnik osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 21,3 proc. do 1,93 mln zł oraz 126,9 tys. zł zysku netto. Wpływy – co może być zaskakujące – w coraz mniejszym stopniu pochodzą z świadczenia usług dziennikarskich.

Zeszłoroczne wpływy spółki „W. Cejrowski”, jak donoszą „Wirtualne Media”, w 57,2 proc. pochodziły ze sprzedaży towarów, w 27,4 proc. – z praw i licencji, tylko w 11,6 proc. – z usług dziennikarskich i podobnych, a w 3,8 proc. – z pozostałych źródeł.

Towary sprzedawane przez spółkę to w głównej mierze naczynia do picia, herbaty i podobne. Przychody sprzedażowe firmy z towarów i materiałów zwiększyły się w skali roku o 26,2 proc. do 1,1 mln zł, a z produktów – o 15,3 proc. do 825,2 tys. zł.

Koszty ponoszone przez spółkę są wyższe niż przychody. Jak można przeczytać na portalu „Wirtualne Media”: „Koszty operacyjne firmy Wojciecha Cejrowskiego wzrosły mocniej od przychodów – o 28,7 proc. do 1,96 mln zł. Przesądziły o tym pozostałe koszty rodzajowe, które w 2017 roku wyniosły 22 tys. zł, a w ub.r. aż 314,8 tys. zł.”

Zmalały również wydatki na wynagrodzenia rok do roku z 447,7 do 420,3 tys. zł, na usługi obce – z 425,9 do 365,6 tys. zł, a na zużycie materiałów i energii – z 49,5 do 36,2 tys. zł. Natomiast wartość sprzedanych towarów i materiałów poszła w górę z 544,1 do 744,4 tys. zł, a koszty amortyzacji – z 28,3 do 65,4 tys. zł.

Nie jest jednak tak źle. Inne wskaźniki rentowności spółki znacząco się poprawiły. Wzrosły wpływy operacyjne (z 61,6 do 226,3 tys. zł) i wpływy finansowe (ze 175 zł do 13,3 tys. zł). Pozostałe koszty operacyjne zwiększyły się z 20,2 do 29 tys. zł, a koszty finansowe – z 9,2 do 10,7 tys. zł.

Spółka „W. Cejrowski” poszła w górę ze 102 do 157,9 tys. zł, zysk brutto – z 93 do 160,4 tys. zł, a po odliczeniu podatku dochodowego (w 2017 roku wyniósł 24,9 tys. zł, a w ub.r. – 33,6 tys. zł) zysk netto wzrósł z 68,1 do 126,9 tys. zł.

Wzrósł również kapitał własny firmy z 1,82 do 1,94 mln zł. Długoterminowe zobowiązania poszły zaś w górę ze 100 do 400,9 tys. zł.

Źródło: Wirtualne Media