SONDAŻ: Większość Amerykanów sądzi, że Donalda Trump nie umocnił pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej

Prezydent USA Donald Trump/fot. PAP/EPA
Prezydent USA Donald Trump/fot. PAP/EPA
Reklama / Advertisement

Badanie przeprowadzone przez renomowany amerykański Pew Research Center wskazuje, że większość Amerykanów negatywnie ocenia dokonania prezydenta Donalda Trumpa.

Działania obecnego prezydenta popiera 40 procent mieszkańców USA. To wyniki badania jakie przeprowadzono na próbie 4,175 dorosłych Amerykanów od 22 lipca do 4 sierpnia tego roku.

Poparcie dla Trumpa deklarują częściej mężczyźni (44 proc.) niż kobiety (36 proc.). Istnieje silna zależność miedzy wiekiem, a aprobatą dla działań prezydenta, a poparcie dla niego rośnie wraz z wiekiem. W grupie osób w wieku 18-29 wynosi ono 32 procent, w grupie o wieku 30-49 rośnie do 35 procent,a u osób mających 50-64 lata wzrasta do 45 procent. Największe poparcie – 49 procent – Donald Trump ma wśród najstarszych, czyli osób w wieku 65+.

Badanie wykazało, że o ile głosy aprobaty i dezaprobaty wśród białych Amerykanów rozkładają się niemal po równo (51 procent aprobujących) to w przypadku ludności kolorowej poparcie spada dramatycznie. Działania prezydenta popiera zaledwie co dziesiąty Murzyn oraz co piąty Latynos.

Amerykanie byli proszeni także o ocenę dotychczasowej prezydentury Donalda Trumpa. Również w tym przypadku przeważają oceny negatywne:

– 63 procent sądzi, iż nie poprawił on pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

– 66 procent uważa, że nie poprawił funkcjonowania rządu

Tylko 29 procent badanych odpowiedziało, że prezydentura Trumpa ustaliła wysokie standardy moralne.

Źródło: PEW Research Center

Reklama / Advertisement