Polska klasa średnia niechętnie się zadłuża, nie ma kapitału i popiera socjal

fot. PAP/Marcin Bielecki

Pod względem liczebności klasy średniej Polska znajduje się w europejskiej czołówce. Z 51-proc. udziałem osób w wieku między 24. a 64. rokiem życia jesteśmy bowiem liderem regionu i możemy się równać z takimi krajami, jak Niemcy, Francja, czy Belgia. 

Według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego, grupa społeczna, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, liczy w naszym kraju 11-12 mln osób.

Dlaczego jest to tak istotna część obywateli? Instytut tłumaczy, że głównie z niej wywodzą się przedsiębiorcy. Ponadto ma ona duży potencjał konsumpcyjny, napędzający popyt w gospodarce. Cechy przypisywane tej grupie to skłonność do oszczędzania i gromadzenia kapitału pochodzącego z pracy, dążenie od podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy, stabilizacja ekonomiczna uniezależniająca od pomocy państwa.

Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, polska klasa średnia nie do końca odpowiada temu wzorcowi. Instytut zalicza do niej osoby, w przypadku których w rodzinie dochód netto mieści się w przedziale między 1500 a 4500 zł, zaś mediana dochodu to 2546 zł. Dla porównania, dla tzw. klasy niższej dochód wynosi 1073 zł, a dla klasy wyższej 5774 zł.

Drugie kryterium określające klasę średnią związane jest z wykonywanym zawodem i pozycją na rynku pracy – do klasy średniej zaliczono profesjonalistów niższego szczebla, pracowników umysłowych wykonujących prace rutynowe, osoby samozatrudnione w rolnictwie i poza rolnictwem, jak również fizycznych pracowników nadzoru.

Jaka jest polska klasa średnia?

Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazuje, że w grupie tej  skłonność do oszczędzania wcale nie jest powszechna. Aż 45 proc. badanych nie ma oszczędności, a około 23 proc. twierdzi, że ma zaskórniaki nie przekraczające wartości trzymiesięcznej pensji.

Nie jest też powszechne w tej grupie zadowolenie z własnej sytuacji majątkowej: tylko 10 proc. klasy średniej własną sytuację finansową uznaje za zadowalającą, a 68 proc. uważa, że poziom dochodów jest wystarczający.

Podobnie fałszywy jest stereotyp dotyczący skłonności do zadłużania się: co prawda 45 proc. posiada zobowiązanie kredytowe, ale hipotekę ma jedynie 16 proc. Pada mit o skłonności do gromadzenia kapitału i inwestowania.

Polska klasa średnia odstaje też od stereotypu pod innym względem: stosunku do redystrybucji, czyli dzielenia się dochodami z innymi, którzy mają mniej – na ogół poprzez opodatkowanie majętnych i kierowanie pieniędzy do najuboższych w formie transferów socjalnych. Zwolennicy hasła „niższe podatki-niższe wydatki” stanowią w tej klasie 32 proc., czyli niewiele więcej, niż w klasie niższej – 29 proc.

Polska klasa średnia nie jest także przeciwna realizowaniu programów socjalnych i ma w tej kwestii podobne zdanie, jak klasa niższa. Może to dziwić w przypadku grupy społecznej, która do wszystkiego doszła sama.

Przedstawiciele klasy średniej częściej niż członkowie klasy wyższej dostrzegają pozytywne strony redystrybucji oraz rzadziej zwracają uwagę na wady działania systemu świadczeń społecznych. Niemal połowa przedstawicieli klasy średniej preferuje utrzymanie wysokości płaconych podatków i wydatków publicznych na obecnym poziomie. Zapewne wynika to z tego, że w ich rodzinach mogą być osoby korzystające ze świadczeń społecznych, np. emerytur, czy rent, nie wspominając o świadczeniu 500 plus, a także z publicznej ochrony zdrowia, z którą członkowie klasy wyższej mogą mieć mniej wspólnego – komentuje w Dzienniku Gazeta Prawna Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Źródło: gazetaprawna.pl