Sensacyjne doniesienia z Wisły Kraków! Byłe władze klubu z zarzutami uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej

Kibice Wisły Kraków podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy / fot. PAP
Kibice Wisły Kraków podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy / fot. PAP
Reklama / Advertisement

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów czterem osobom związanym z Wisłą Kraków: Marzenie S., Robertowi S., Tomaszowi C. i Annie M. To członkowie zarządu i Rady Nadzorczej klubu sportowego. W tle są ogromne pieniądze.

Zatrzymanym postawiono zarzuty uczestnictwa zorganizowanej grupie przestępczej, dokonującej przestępstw gospodarczych na szkodę Wisły Kraków.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo w sprawie nadużyć w okresie od sierpnia 2016 roku do grudnia 2018 roku w Krakowie. Zarzuty dotyczą wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, w sytuacji grożącej Wiśle Kraków S.A. upadłości i niemożności zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Śledztwo dotyczy także niezłożenia w okresie od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku – pomimo powstania uzasadniających warunków – wniosku o upadłość Wisły Kraków S.A.

10 września 2019 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie zatrzymali cztery osoby wchodzące w przeszłości w skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz powiązane ze środowiskiem kibicowskim klubu. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie zostały im ogłoszone zarzuty.

Zarzuty usłyszeli 

Marzena S.–C., była prezes zarządu Wisła Kraków S.A., usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisła Kraków S.A. w łącznej kwocie 7.295.868 zł. Naraziła ona także spółkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo szkody majątkowej w wysokości 2.580.000 zł, w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu, m.in. z podmiotem reprezentowanym przez Annę M.–Z.

Zarzuty dotyczą także zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze stratą finansową Wisła Kraków S.A. Doszło także do przyznania członkom zarządu spółki znacznie zawyżonych wynagrodzeń (łączna kwota wypłat z tego tytułu dla dwóch osób wyniosła w okresie od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku – 1.352.645 zł), a ponadto przywłaszczenia kwoty 824.100 zł.

Robertowi S., byłemu wiceprezesowi zarządu Wisła Kraków S.A. i byłemu członkowi Rady Nadzorczej tego klubu, oraz Annie M.-Z., żonie Grzegorza Z. współkierującego grupą kibiców Wisła Kraków S.A. o nazwie sharks, prokurator przedstawił zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przywłaszczeniu kwoty 824.100 zł z tytułu zawarcia fikcyjnej umowy sponsoringowej.

Zarzut ogłoszony Tadeuszowi C., byłemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wisła Kraków S.A., związany jest z doprowadzeniem do wydania uchwały Rady Nadzorczej, na podstawie której radykalnie zwiększono wysokość wynagrodzenia osób reprezentujących zarząd Klubu Wisła S.A., a następnie podpisaniem dwóch umów menagerskich, na mocy których od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku wypłacono kwotę 1.352.645 zł tytułem wynagrodzenia.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Po przeprowadzeniu w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, zostanie podjęta decyzja o rodzaju zastosowanych środków zapobiegawczych.

Źródło: PAP

Reklama / Advertisement