Nagonka tęczowych na prof. Nalaskowskiego! Środowiska LGBT żądają ukarania naukowca za poglądy

Aleksander Nalaskowski. Foto: YouTube
Aleksander Nalaskowski. Foto: YouTube
Reklama / Advertisement

Na portalu Nasza Demokracja została umieszczona petycja w sprawie prof. Aleksandra Nalaskowskiego. Jej autorom nie chodzi jednak o obronę naukowca, lecz wręcz przeciwnie – domagają się oni ukarania go za felieton na temat ideologii LGBT, który napisał dla tygodnika „Sieci”.

– Szanowny Panie Rektorze, proszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dla prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pan Nalaskowski złamał podstawowe zasady obowiązujące na UMK poprzez dopuszczenie się obrzydliwego, homofobicznego ataku na polską społeczność LGBT+, w tym każdego i każdą nieheteronormatywną studentkę czy pracowniczkę Pańskiego Uniwersytetu – od tych słów rozpoczyna się apel wystosowany przez Oktawiusza Chrzanowskiego.

Zdaniem Chrzanowskiego, felieton prof. Nalaskowskiego to „promowanie nienawiści, szczucia na mniejszości”. Co więcej, według niego wobec naukowca musi zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

– Atak pana Nalaskowskiego odbieram jako część nagonki na społeczność LGBT+ w Polsce, która przybiera na sile z każdym dniem. Jeżeli uniwersytety w Polsce mają być ostoją wolności i poszanowania praw człowieka nie mogą w swoich przestrzeniach promować nienawiści, szczucia na mniejszości.

Bezkarna nienawiść pana Nalaskowskiego na UMK będzie oznaczać dla mnie i wielu osób LGBT+ w Polsce, a w szczególności studentów i studentek toruńskiego Uniwersytetu przyzwolenie na łamanie praw człowieka, ataki werbalne i fizyczne w przestrzeni UMK. Postępowanie dyscyplinarne musi zostać zatem wszczęte i przeprowadzone dla zachowania bezpieczeństwa i dobrostanu Pana studentów i studentek LGBT+, zachowania porządku obowiązujących państwa zasad statutu i kodeksu etyki zawodowej oraz zachowania przestrzeni akademii jako przestrzeni wolności i poszanowania praw człowieka. Wobec oczywistego i skandalicznego naruszenia zasad UMK jestem przekonany, że pan Nalaskowski zostanie przykładnie ukarany – uzasadnia petycję Chrzanowski.

Właścicielem portalu jest Akcja Demokracja, dla której jedną z najważniejszych zasad działania jest „pełne poszanowanie praw człowieka”. Opublikowanie tego apelu stanowi wezwanie do zaprowadzenia cenzury. Z petycji jasno wynika, że prof. Nalaskowski powinien zostać ukarany za to, że wyraził swoje zdanie.

 

Reklama / Advertisement