Długi młodych Polaków przerażają. Mają do oddania bankom ponad 8 mld zł

fot. archiwum nczas.com
Reklama / Advertisement

Ponad 600 tys. młodych Polek i Polaków żyje na kredyt. Na 21,4% osób w wieku 18-24 lat prawie co piąta osoba (16%) spłaca zadłużenie kredytowe – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Najwyższy udział w zobowiązaniach mają kredyty gotówkowe i ratalne (65,5%). Średnio młody kredytobiorca zaciągnął kredyt gotówkowy na kwotę 12.925 zł. Średnia wartość do spłaty z tytułu wszystkich rodzajów spłacanych zobowiązań to 7.743 zł.

Według danych Biura Informacji Kredytowej, osoby w wieku 18-24 lata korzystają z różnych form kredytowania. Struktura produktów kredytowych posiadanych przez młodych wynika z ich wieku i potrzeb mocno powiązanych ze stylem życia.

Praca wspomagana kredytem

Dług uzupełniany jest coraz powszechniejszą praktyką równoległego podejmowania pracy zarobkowej.

Młodzi spłacają łącznie ponad 1,11 mln różnych rodzajów kredytów, z których:

  • ok. 70% to kredyty konsumpcyjne (40,7% gotówkowe i 24,8% ratalne),
  • 20,9% limity w koncie,
  • 12,2% karty kredytowe,
  • 1% kredyty mieszkaniowe.

Całkowita wartość zaciągniętych kredytów wynosi 10,84 mld zł (stan na 1 pół. 2019 r.), a kwota pozostająca do spłaty to 8,61 mld zł. Udział kredytów młodych osób wynosi odpowiednio 1,3% wartości oraz 4% liczby wszystkich czynnych kredytów w Polsce.

Poważny udział w całkowitej wartości zadłużenia stanowią kredyty mieszkaniowe. Choć jest ich niewiele, bo tylko 1,4%, to ich całkowita kwota 2,7 mld zł stanowi ponad 30% długu, jaki pozostaje młodym do spłaty. Średni kredyt na mieszkanie, zaciągnięty przez młodych, jest na niewiele powyżej 197 tys. zł. Obecnie kredyt mieszkaniowy spłaca 25,2 tys. osób w wieku 18 – 24 lata.

Zadłużenie młodych na mapie Polski

Obciążenie kredytami populacji młodych można zaobserwować na mapie Polski. BIK poddał analizie terytorialnej poziom ukredytowienia młodych, czyli sprawdził relację liczby młodych osób spłacających jakikolwiek kredyt w stosunku do wszystkich osób w wieku 18-24 lata na tym samym obszarze.

 

Okazuje się, że ponad połowa młodych, którzy zaciągnęli kredyty, mieszka w miastach do 25 tys. mieszkańców. Najwięcej zobowiązań kredytowych posiadają mieszkańcy województwa mazowieckiego (12,82%) i śląskiego (11,6%), a najmniej mieszkańcy województw świętokrzyskiego (2,34%) i opolskiego (2,27%).

Kto spłaca najrzetelniej?

Zróżnicowanie geograficzne rozkładu kredytobiorców w Polsce powiązane jest z ich terminową obsługą. Analizy BIK wskazują, że południowo-wschodnia część kraju obsługuje kredyty dużo lepiej niż północno-zachodnia.

Podobnie jak w innych populacjach wiekowych, również młodzi mieszkańcy Polski południowo–wschodniej rzadziej od swoich rówieśników z północno–zachodniej części kraju spóźniają się ze spłatą zaciągniętych kredytów.

– Jest to sytuacja, która występuje we wszystkich grupach wiekowych, a wynika ona z uwarunkowań kulturowych i wyznawanych poglądów, jak również podejścia do życia. Jednak stając nieco w obronie młodych, należy dodać, że w całej populacji kredytobiorców tylko 8,7% osób nieterminowo reguluje swoje zobowiązania kredytowe, czyli opóźnia się z obsługą kredytu powyżej 90 dni. W dużej części wynika to z posiadanych kredytów mieszkaniowych, które stanowią 8% wszystkich kredytów Polaków, a w przypadku młodych osób tylko 1,4% – podkreśla prof. Waldemar Rogowski.

Źródło: BIK
Reklama / Advertisement