Poza Unią Europejską jest życie! Tak twierdzi większość Polaków

Flagi Unii Europejskiej i Polski. / fot. Wikimedia
Flagi Unii Europejskiej i Polski. / fot. Wikimedia
Reklama / Advertisement

Większość naszych rodaków uważa, że Polska jeśli będzie poza Unią Europejską to lepiej stawi czoła stojącym przed nią wyzwaniom. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie samej Unii.

Badanie „The Spring 2019 Standard Eurobarometer” zostało przeprowadzone w dniach 7 czerwca – 1 lipca 2019 roku.

Ankieterzy przepytali respondentów we wszystkich 28 krajach należących do Unii Europejskiej i 6 krajach aspirujących do członkostwa (Albanii, Czarnogórze, Macedonia, Serbii, Turcji oraz w tureckiej części Cypru).

Pośród wielu pytań pojawiających się w badaniu „The Spring 2019 Standard Eurobarometer” znalazło się też takie:

Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem: nasz kraj czeka lepsza przyszłość poza Unią Europejską?

Odpowiedzi jakich udzielili Polacy mogą być szokiem dla wielu euroentuzjastów. Okazuje się że większość naszych rodaków ocenia, że Polska poradzi sobie lepiej poza UE.

Uważa tak 47 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 45 proc. badanych. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 8 proc. respondentów.

Co ważniejsze, możemy mówić o pojawieniu się trendu w ocenie opłacalności pozostawania w Unii Europejskiej. W tym samym badaniu w 2017 roku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie udzielił tylko 32 proc. pytanych, a 59 proc. było przeciwnego zdania. W 2018 odsetek odpowiedzi na „tak” wzrósł do 35 proc. a tych, którzy oceniali, że lepsza przyszłość czeka nas pozostając w UE, spadł do 55 proc.

Z badania „The Spring 2019 Standard Eurobarometer” wynika, że Polska jest jedynym krajem, w którym większość obywateli widzi lepszą przyszłość dla swojej ojczyzny poza UE.

Badanie The Spring 2019 Standard Eurobarometer
Badanie The Spring 2019 Standard Eurobarometer

Źródło: The Spring 2019 Standard Eurobarometer

Reklama / Advertisement