Marian Banaś rozpoczyna wielką ofensywę. NIK skontroluje „zarządzanie majątkiem i finansami TVP”

Marian Banaś i Jacek Kurski. Foto: PAP (kolaż)
Marian Banaś i Jacek Kurski. Foto: PAP (kolaż)
Reklama / Advertisement

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała, że w br. zajmie się m.in. „badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP” – informują wirtualnemedia.pl. W ostatnich latach państwowe media dostały gigantyczną dotację tytułem rekompensat abonamentowych. Wygląda na to, że Marian Banaś zamierza odpłacić się PiS-owi za nagonkę na jego osobę.

Marian Banaś nie próżnuje. Z komunikatu NIK dowiadujemy się, że zaplanowana jest w tym roku kontrola „zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych”. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

NIK zapowiedział też szereg innych kontroli dotyczących bezpieczeństwa obywateli („czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych”, „audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań”), gospodarki finansowej państwa („czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019”, „czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020”), kosztów świadczeń zdrowotnych („jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 r.”, „czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń”) oraz przeciwdziałania kryzysom ekologicznym („czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane”, „Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów”, „kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie”) – podkreślają wirtualnemedia.pl.

To oczywiście tylko niektóre spośród ok. 90 kontroli, które w 2020 roku przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli. Najważniejszą, doroczną kontrolą jest oczywiście kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła. NIK przeprowadzi także następne audyty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Izba jest od roku audytorem zewnętrznym OECD i funkcję tę będzie pełnić jeszcze przez trzy lata – zaznacza NIK.

Gigadotacje

W 2017 roku TVP oraz Polskie Radio otrzymały 1,67 mld zł z naszych pieniędzy. Rok później – 741,5 mln zł. Podziałem środków zajmowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT). Większość przypadła środków przypadła TVP.

Z kolei na początku tego roku Sejm przyjął projekt poselski ustawy o kolejnej dotacji mediów reżimowych. Tytułem „rekompensaty abonamentowej” rząd przekazał z naszych pieniędzy dla TVP i PR 1,95 mld zł.

Średnia zarobków dyrektorów i ich zastępców w TVP to 21,8 tys. zł brutto. Doradca zarządu zgarnia z naszych kieszeni 20,8 tys. zł. „Dziennikarze motywacyjni” – kimkolwiek oni by nie byli – 7,5 tys. zł, zaś honoraryjni 12,2 tys. zł.

Członkowie zarządu Jacek Kurski i Maciej Stanecki zainkasowali łącznie 811,8 tys. zł. Wiosną 2019 r. z zarządu spółki odwołano Macieja Staneckiego, a powołano Marzenę Paczuską i Mateusza Matyszkowicza – przypomina portal wirtualnemedia.pl.

Źródło: wirtualnemedia.pl

Reklama / Advertisement