Warszawska uchwała krajobrazowa pod lupą UOKiK. Czy zagraża wolnej konkurencji?

Warszawa Foto: PAP
Warszawa Foto: PAP
Reklama / Advertisement

Warszawska uchwała krajobrazowa budzi obawy UOKiK.  Stwarza bowiem możliwość stworzenia monopolu jednej spółki – AMS S.A. i wyeliminowania z rynku wielu firm z branży reklamowej.

Warszawska uchwała krajobrazowa wywołała burzę. Do urzędu napłynęły skargi oraz informacje od sygnalistów. W związku z tym, UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Uchwałę Rady Miasta st. Warszawy przyjęto 16 stycznia 2020 roku. Tzw. uchwała krajobrazowa dotyczy zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Ma wejść w życie na początku maja, a okres przejściowy w przypadku tablic reklamowych ma wynieść dwa lata.

Proponowane przepisy regulują kwestie stawiania nośników reklamowych na terenie Warszawy. W praktyce jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej. Kontrolowane są one obecnie przez jednego dostawcę treści. Uchwała może skutkować umocnieniem pozycji konkurencyjnej. Mogłoby to prowadzić do powstania monopolu dla wieloletniego, wyłącznego zarządcy powierzchni reklamowej dostępnej na wiatach przystankowych komunikacji miejskiej.

Nie kwestionujemy konieczności uporządkowania przestrzeni miejskiej w Warszawie. Podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce i na świecie. Jednak uchwała krajobrazowa może wzmocnić pozycję jednej firmy kosztem eliminacji z rynku innych przedsiębiorców. Tym samym może prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej. Wynikiem tego może być wzrost stawek za wynajem powierzchni reklamowej. Realizując obowiązki ustawowe i stojąc na straży ochrony konkurencji, podjąłem niezwłocznie decyzję o wszczęciu w tej sprawie postępowania wyjaśniającego. Zweryfikujemy, czy przyjęcie przepisów krajobrazowych narusza zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Sygnaliści alarmują

Do urzędu napłynęły liczne skargi oraz informacje od sygnalistów. Zwracano w nich uwagę, że nowe przepisy mogą naruszać prawo konkurencji.

„Po zapoznaniu się z treścią Uchwały krajobrazowej Rady Miasta st. Warszawy, podobnych regulacji w innych miastach Polski oraz rozpoznaniu możliwych skutków tejże regulacji prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające” – informuje UOKiK.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym podmiotom. UOKiK zbada rynek reklamy zewnętrznej w Warszawie, aby poznać m.in. mechanizmy na nim panujące, dokładne udziały poszczególnych przedsiębiorców oraz skutki ekonomiczne wprowadzonej regulacji prawnej.

Urząd nie wyklucza dalszych działań, w tym wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku potwierdzenia naruszeń ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” – ujawnia UOKiK.

Źródło: UOKiK

Reklama / Advertisement